Vi ser en uppfyllelse av profetian: ”Fred och trygghet” som banar väg för antikrist och vedermödan

FN:s generalförsamling 18-22 september 2023

FN har precis haft sin 77:e generalförsamling i New York. När man möts så är det för att världen står inför en av de största utmaningarna för global fred säkerhet på årtionden, Rysslands anfallskrig mot Ukraina.

Kriget förvärrar redan tidigare existerande geopolitiska brister och kriser, t.ex. sådana som orsakats av coronapandemin och klimatförändringarna. EU bekräftar sin övertygelse att vår tids största utmaningar, till sin natur och globala omfattning, inte kan hanteras av länder som agerar på egen hand, utan är något man måste gripa sig an gemensamt.”

Min kommentar: Fred och trygghet är med andra ord det som är den stora efterfrågan som ska lösas genom globala insatser. Det finns ett rop efter en global agenda och en stark ledare som kan gå längst fram och leda denna nya värdsordning. Antikrist kommer att vara den mannen.

Internationella fredsdagen den 21 september

För ett par dagar sedan, den 21 september, inträffade den internationella fredsdagen. I samband med detta framförde generalsekreterare Ban Ki-moon en vädjan till omvärlden; att man skulle lägga ner vapnen i en 24-timmars vapenvila.

“Den här dagen, inför fredens dag, uppmanar jag alla partners att stödja detta krav om vapenvila och att arbeta outtröttligt under de kommande dagarna för att uppnå en 24-timmars vapenvila den 21 september. Låt oss göra den här internationella fredsdagen till en dag utan våld och en dag av förlåtelse. Om vi för en dag kan leva i en värld utan aggression och fiendskap, kan vi föreställa oss hur mycket mer som är möjligt”, tillade han.”

Det här är som taget från en mycket intressant biblisk profetia som är direkt knuten till vedermödans tid:

Fred och trygghets profetian

1 Thess 5:1 – Om tider eller stunder, bröder, behöver vi inte skriva till er. Ni vet själva att mycket väl att Herrens dag kommer som en tjuv om natten. När folk säger: ”Fred och trygghet”, då drabbas de av undergång lika plötsligt som smärtan kommer över en kvinna som skall föda, och de slipper inte undan. 1 t

Rubriken för det som FN och världen eftersträvar är precis som det som står på FN:s hemsida: Fred och trygghet (Peace & Security). Det är exakt samma ord som profetian i 1 Tess 5 innehåller. Där bekräftar Herren att i de tider när man ropar efter och säger “Fred och trygghet”, just då kommer människan att drabbas av undergång (vedermödan).

Jag tror inte att det är en tillfällighet när vi hör dess ord om och om igen. Det är en profetisk uppfyllelse av den tid vi lever i och en av de allra sista profetior som är knutna till vedermödans början.

Anden och bruden säger: Kom!

Upp 22:17 – Och Anden och bruden säger: “Kom!” Och den som hör det ska säga: “Kom!” Och den som törstar ska komma, och den som vill ska fritt få ta emot livets vatten.

När den helige Ande tillsammans med bruden säger ”kom”, så är det både ett rop efter Herren Jesus Kristus att han snart ska komma tillbaka, men det är också en inbjudan till var och en att komma och vara en del av den skaran om får lov till att uppleva detta eviga liv och härlighet i Herren.

Denna inbjudan riktar sig till var och en som törstar. Det är till den som inte kan släcka sin törst eller tvätta sig ren i denna världens förorenade brunn, men som längtar efter den rena och oförfalskade källan. Den brunn som innehåller det renaste och klaraste vatten. När man först har druckit av detta livets vatten, kommer det att vara en egen personlig källa som flödar fram och ger liv.

Om man tar del av detta vattnet kommer man aldrig någonsin att törsta igen, och man kommer aldrig att gå tillbaka till det smutsiga och förgiftade vatten som denna världens brunn erbjuder.

Om du inte redan har gjort det är det hög tid att dricka och ta emot detta livgivande vatten från vår frälsare, Jesus Kristus. Han som mycket snart kommer tillbaka.

I Jesu mäktiga och välsignade namn

Mikael

Källa:https://denytterstatiden.blogspot.com/

Leave a Reply