Vilddjurets märke Stark varning för detta i Bibeln.

 

Låt oss inte förledas att tro att det handlar om symbolik.

 

Under Antikrists tid kommer det att var ett stort och omfattande kontrollsystem. Detta måste naturligtvis finnas genom den uppmärkning som sker för att få köpa eller sälja. Det system handlar om att vara lojal mot den person som finns i toppen av det antikristliga systemet, Antikrist.

Trots denna klara undervisning har det på senare tid kommit in en förkunnelse som fördunklar allvaret i denna profetiska förutsägelse, det finns de som talar om att detta bara är symbolik. Då man gör det så förespråkas då att märket på pannan, skulle vara att man tänker rätt. Märket på handen skulle då vara en symbol för att handla rätt. Det torde vara ganska orimligt att göra denna profetiska förutsägelse och varning till något symboliskt.

Vad som sägs i profetian är istället något mycket praktiskt och verkligt. Det handlar om att ta någon form av märke på handen eller pannan: Det är tydligt uttryckt: ”att ta emot ett märke på högra handen eller pannan” för att få köpa eller sälja, Upp. 13:16.

Det handlar alltså om något mycket praktiskt, att ta något på handen eller pannan, det är det tydliga budskapet som inte skall förändras till att handla om symbolik. Ibland kan man få höra att det handlar om att tänka rätt, pannan, och handla rätt, handen. Det faller på sin orimlighet. Om man tänker rätt eller handlar rätt, hur skulle det göra att man får köpa eller sälja, som det står att man får göra om man tar märket. Hur skulle det kunna kontrolleras, vilka tankar man bär på eller vilka handlingar man har gjort, för att få köpa eller sälja? Det finns ingen logik i att omtolka budskapet till symbolik när det gäller det som står skrivit i Uppenbarelseboken. Det kan också ses som ett försök att kringgå denna boks allvarliga budskap.

Sju gånger finner vi att vilddjurets märke omtalas. Det betyder att det är något central och viktigt i Uppenbarelseboken. Om det inte vore så hade detta inte upprepats så många gånger.

Det finns omtalat i dessa bibelverser: Upp. 13:16, 13:17, 14:9, 14:11, 16:2, 19:20 samt 20:4.

Detta märke är ett av djävulens mest listiga sätt att föra människorna till den eviga förtappelsen. Det blir också det mest omfattande försöken som berör människorna i världen. Det handlar om ett ställningsstaganade som inte går att göra ogjort. Det är därför som det är så viktigt att upplysa om detta djävulska förledande som kommer att utspelas i framtiden, och den tiden kan vara nära.

Låt oss läsa om dessa profetiska varningar med respekt för vad de säger och att ta vara på dess budskap. Det gäller också att försöka att få ut budskapet och varningarna till så många som möjligt eftersom det kommer att bli ett världsomfattande andligt bedrägeri för att få människor att gå förlorade.

Det kan vara så att människor inte direkt tar avgörande frälsningssteg för att de hör budskapet om detta nu, men i framtiden kan varningarna och upplysningar om det kommande antikristliga systemet bli till räddning för skaror av människor som har hört varningarna som ges nu – det kan rädda då.

Låt oss därför vara frimodiga i att dela med oss av kunskapen om det profetiska ordet på detta men även på andra områden!

Holger Nilsson

Källa: flammor.com