Vilddjurets märke

Välkommen till år 2022!

FUNDERINGAR

Detta kanske inte är den gulligaste nyårshälsningen, men måhända den mest nödvändiga! Som tidigare påtalats har de kyrkliga ledarskapet inga problem med att Jesu gudomlighet förnekas.

Däremot försvarar de makthavares och myndigheters påbud, och går till storms mot alla antydningar om att det som sker har med vilddjurets märke att göra. I stället varnar ledarskapet de kristna för ”konspirationsteorier”, dock utan att argumentera för sina varningar!

Redan i september, 2018 – samma år som EU:s färdplan för vaccinationspass sjösätts – ger World Economic Forum ut rapporten Identity in a Digital World som på sidan 5 har denna tänkvärda formulering:
”Denna digitala identitet bestämmer vilka produkter, tjänster och information vi kommer åt – eller omvänt, vad som är stängt för oss.”

16 december, 2021 ställs följande frågor i Göteborgs Posten:
”Utvidga vaccinpass till hälsopass? Hur långt får man lov att påverka individuella val när det kommer till vaccination? Vad skulle du säga om myndigheterna inför hälsopass på samma grunder som vi nu infört vaccinpass, skriver läkaren Amanda Lahti.”

Frågan är berättigad, men sent ställd! Hälsopass har varit på gång långt före december 2021:
”Vi bekräftar också att digitala hälsokortssystem övervägs för en lång rad andra syften, inklusive för återgång till arbetsplatser, skolor och universitet, sport- och evenemangsplatser med mera.

Även om tillrådligheten av sådan användning ligger utanför ramen för detta dokument, utformades principerna för att kunna utökas till andra tillämpningar, efter behov.
[min betoning]

Citatet är från ett dokument utgivet av organisationen ”Good Healt Pass”, med drygt 125 medlemmar. Några av medlemmarna är ID2020, Integrated biometrics, Airports Council International, Health Innovation Alliance, Internationella Handelskammaren (ICC), IBM, Mastercard.
Som synes täcker enbart detta lilla urval in de flesta områden av våra liv.

En IT-snubbes funderingar kring vilddjurets märke”, från 2015, är väl värd att läsa, och reflektera över.

Mycket mer finns att ta upp, men redan innehållet i detta inlägg lägger bevisbördan på den som hävdar att vilddjurets märke inte är på gång.

Den som vågar se sig omkring och jämföra nutida skeende med Bibelns budskap, kan mycket väl komma fram till att vilddjurets märke och antikrists framträdande sker inom en – bokstavligen – mycket snar framtid.

Men detta är inget som överraskar Gud! Därför har vi vår trygghet i honom, trots att vi in på bara skinnet kommer att få uppleva att den som vill vara Guds vän blir världens ovän!

Därför är det helt i sin ordning att även detta år – likt de första lärjungarna – låta hälsa: ”Jesus är uppstånden, ja, han är sannerligen uppstånden”!

Och han kommer snart tillbaka! Därför skall vi räta på oss och lyfta upp våra huvuden, för vår förlossning närmar sig! Det är Guds barns perspektiv i dessa tidevarv, eftersom vi har ett äkta hopp med ett tryggt och säkert själens ankare som når innanför förlåten.

Sjuttiotalets ofta hörda: ”Jesus kommer snart. Är du redo?”, är mer aktuellt nu än någonsin tidigare!

Var därför mycket noga med vem du lyssnar på och låter dig ledas av! Ansvaret för ditt förhållande till Gud och hans ord ligger endast och enbart på dig, inte på någon annan!

Guds tilltro till sitt eget ord framgår i Bibelns sista verser:

”För var och en som hör profetians ord i denna bok betygar jag: Om någon lägger något till dessa ord skall Gud på honom lägga de plågor som det är skrivet om i denna bok.

Och om någon tar bort något från de ord som står i denna profetias bok, skall Gud ta ifrån honom hans del i livets träd och i den heliga staden, som det står skrivet om i denna bok.

Han som betygar detta säger: ”Ja, jag kommer snart.” Amen, kom, Herre Jesus!

Herren Jesu nåd vare med alla.”

Källa: Elvorochjanne.se