Ändetidens eld och vatten!

Det som gör det profetiska ordet intressant, är just det, att många av dem är knutna till ändetiden och Jesu dyrbara återkomst. Det profetiska ordet blir med andra ord en vägvisare, och något som uppenbarar och tolkar tiden vi lever i. Har Herren uttalat sig om något, så vakar han över sitt ord, och ser till att det går i uppfyllelse. Herren bevisar därmed sin makt och suveränitet, genom att uppfylla det profetiska ordet.
USA – ”Vi vet att UFO är en verklighet”


Det är Christopher Mellon, som har arbetat för DIA – en amerikansk federal myndighet och sorterar under försvarsdepartementet, som uttalar sig kring UFO. Christopher uttalar sig: ”Vi vet att UFO är en verklighet, det är inte längre en utestående fråga”. Han fortsätter att dela, om varför detta är så bekymmersamt, och vad som gör frågan så känslig. Jag undrar om just UFO, som är andlig och demonisk verksamhet, är en del av ändetidens bedrag och något som kommer att göra sitt intrång i vedermödans tid?
En ring av jordbävningar


Den 26 maj drabbades Peru av en jordbävning, med en magnitud på hela 8,0. Det var den största jordbävningen som har inträffat här i 2019. Samtidigt med jordbävningen i Peru, upplevdes en svärm av jordskalv på andra platser, där bland annat Kalifornien i USA drabbades av hela 80 jordskalv på ett dygn.
Övernaturligt räddad från IS

En irakisk man upplevde ett gripande mirakel, där Herren på ett helt övernaturligt sätt räddade honom från att bli ihjälslagen av ISIS soldater. Hela två gånger hade han radikala drömmar från Jesus som talade till honom. När ISIS upptäckte att mannen var frälst, försökte dom att slå ihjäl honom genom att stena honom och sedan bränna upp honom. Mannen vittnar om händelsen; ”Dom dränkte mig med 20 liter olja. Dom satte eld på mig, men jag kunde inte brinna”. På ett övernaturligt sätt beskyddade den helige Ande mannan från att bli ihjälslagen.
Avslutning
Jes 43:2 – Om du går genom vatten är jag med dig, eller genom strömmar så ska de inte dränka dig. Om du går genom eld ska du inte bli svedd, lågan ska inte bränna dig.

Jag upplevde en tsunami, och vattnet omslöt mig på alla sidor. Vågorna var så höga, att jag inte kunde se över eller förbi dem. Jag var helt säker på att drunkna i vattenmassorna. Men jag upptäckte att jag inte var ensam – du var där och höll tillbaka vattnet så det inte skulle dränka mig.
Jag tittade mig omkring, och kunde bara se eld. Det var en domseld, och det kändes som om all världens mörker hade omslutit just mig. Denna eld, var ut på att förtära, förstöra och bränna mig. Hettan var outhållig, och röken kvävde mina lungor. Det fanns ingenstans jag kunde undslippa eller någonstans jag kunde fly. Men jag upptäckte att jag inte var ensam i elden – du var där, och stod bredvid mig för att beskydda mig från lågornas hetta, så jag inte skulle bli svedd eller bli bränd.
”Herren är med dig i den tid vi lever i, och kommer att fullborda det verk han har påbörjat”
Jesus kommer snart!


Källa: http://themostimportantnews.com/archives/california-is-shaken-by-more-than-80-earthquakes-as-chile-is-hit-by-the-largest-quake-in-12-yearshttps://www.faithwire.com/2019/05/31/they-burned-me-but-i-didnt-burn-iraqi-christian-attacked-by-isis-recalls-miraculous-survival/https://www.foxnews.com/science/christopher-mellon-official-ufo-sightings-real

Källa: http://denytterstatiden.blogspot.com/

Leave a Reply