AntikristDet pågår nu en utveckling som kommer att leda fram till antikrist.

Denna utveckling har redan startat men folk ser inte det.

Det är därför mycket viktigt att kunskap sprids om det som nu sker. Den som är lite medveten har säkert uppfattat att man talar mycket om en ny världsordning, en enad värld. Det kan låta bra men det behöver ses utifrån det profetiska perspektivet. Det kommer inte bara att bli en enad värld, utan också en världsledare, den mest fruktansvärda person som världen har skådat. Bibeln benämner honom för antikrist.

Antikrists ande verkar nu

Ingen normalt människan som förstår detta, vill då vara under hans inflytande. Därför varan för nu för att denna antikristliga ande är tydligt uppenbarad och världen förbereder sig för det antikristliga världsstyret. Det behövs bara ett storkrig, ett tredje världskrig så efter det så kan antikrist träda fram som den falske fredgaranten.

Ett storkrig kan bryta ut

Ett storkrig kan bryta ut vilken dag som helst. Ryssland hotar med kärnvapen och använder de det kan världskriget börja. Det bli ett kort krig och antikrist jan alltså träda fram inom en mycket nära framtid. Därför behövs det en grundläggande undersving om det profetiska ordet på detta område.

Det borde inte vara något som man kan välja att undervisa om, det borde vara en självklarhet att göra det, för det är en del av Bibeln budskap och allt skall förkunnas.

Nära vedermödan

Och inte minst att vi aldrig har levat närmare vedermödan och antikrists framträdandet borde det ske nu – Guds folk behöver förstå och det är de andliga ledarna som har ansvar för att ge kunskap om allt Guds ord – även det profetiska ordet.

Eftersom det är en tydlig utveckling som nu sker i världen och som rubriken på en film med undervisning om detta säger så här:  ”Denna utveckling har redan startat men folk ser inte det.”

Det som nu sker betyder att Jesu tillkommelse kan vara mycket nära då vi ser det som nu sker, för att människor skall vara redo behöver också denna del av den profetiska bilden vara klar för människor.

En kort intressant film

Vi ger här en länk till en ganska kort film på 15 minuter, en film som är mycket välgjord – se den. Det är en investering när det gäller insikt i det som händer nu – se den för antikrist är nära, liksom Kristus är nära att komma tillbaka. Länken till filmen är denna: (1) Its Already Started But People Don’t See it – YouTube Om du klickar på den femte symbolen från höger längst ner får du filmen textad till engelska.

Var med och sprid kunskap om det profetiska ordet, dela denna artikel med filmen till andra!


 Holger Nilsson

Källa: Flammor.com

Leave a Reply