Arkeologins vittnesbörd-Det är vittnesbörd om att Bibelns uppgifter är sanna.

Det finns ingen anledning att tvivla på Guds ord – gång på gång bekräftas de av arkeologin!

Vi citerar från boken Är ateismen död? ”Man kan kategoriskt påstå att ingen arkeologisk upptäckt någonsin har bestridit Bibelns texter”.  Citat – Rabbin dr Nelson Glueck.

Mannen som gjorde ovanstående uttalande var en av sitt lands mest respekterade personer under sitt århundrade. Han stod nära många israeliska statsmän, som David Ben-Gurion, Golda Meir

och Abba Eban, och i 24 år var han rektor för Hebrew Union College.

År 1961 läste han välsignelsen vid John F. Kennedys presidentinstallation, och 1963 fanns han på omslaget till tidskriften Time. Men mest känd blev rabbin Glueck för sitt banbrytande arbete inom den bibliska arkeologin.

När man tänker på att han lutade mer åt en teologiskt liberal hållning, blir hans påstående ännu mer anmärkningsvärt. Han fortsatte: ”Man har gjort tjogtals arkeologiska fynd som tydligt eller med historisk exakthet bekräftar historiska skildringar i Bibeln.”

När någon som Glueck säger något så starkt som att ”man kan kategoriskt påstå att ingen arkeologisk upptäckt” – någonsin – har pekat bort ifrån Bibeln som en trovärdig källa, år det svårt att inte ta notis om det.” Slut citat.

Köp boken: Är ateismen död? Från Sjöbergs förlag tel. 019-18 60 10 Länk till beställning: Är ateismen död? – Eric Metaxas – Sjöbergs förlags webbutik (sjobergsforlag.se)

Men framför allt så gör så här: Gå till biblioteket och be att de som ett önskemål köper in boken – då blir det många som kan ta del av detta viktiga budskap. Vi gjorde så och biblioteket köpte in boken direkt – så gör en insats genom att Du gör det också! Hjälp till så att denna bok kommer att finnas på många bibliotek över hela vårt land!


 Holger Nilsson

Källa: Flammor.com

Leave a Reply