Bibel profetia har förutsagt att det ska bli en Världsregering. Nu är planeringen i full gång: Elon warns against one-world government

Leave a Reply