Bibliska basunljud hörs över hela Världen

‘Biblical trumpets’ return as apocalyptic sound heard across US neighbourhood

Runt hela vår Jord har det under de senaste åren hört höga basunljud från skyn och ingen kan förklara vad det är.

I Uppenbarelse boken i Bibeln står det att änglar skall blåsa i basun innan Herren kommer tillbaka för att varna och för att församligen som är alla som tagit emot Jesus som sin Herre och Frälsare: Upp 8:6 Och de sju änglarna med de sju basunerna gjorde sig redo att blåsa i dem

I helgen hördes detta basunljudet i Storbritannien:

https://www.dailystar.co.uk/news/weird-news/biblical-trumpets-return-apocalyptic-sound-20534932.amp?__twitter_impression=true&fbclid=IwAR0Ei2NA0OweElpZ7kw7Y7YvJvSF5gM47KjG8MYmoKiAOsa42kE3uMbbr8c

Herren kommer snart – Gud Välsigne Dig

Leave a Reply