Den Globala Eliten varnar för världsomspännande kriser!

World Economic Forum har precis haft sitt årliga möte. 2600 av världens ledare var samlade för att tala in i den globala agendan. Inför konferensen har det utgivits en “global riskrapport”, och där har eliten skapat en ny term för att beskriva det kaos vår värld befinner sig i just nu – Det ordet är “Polykris”. 

World Economic Forums Global Risks Report 2023 använder termen för att förklara hur “nuvarande och framtida risker också kan interagera med varandra för att bilda en “polykris” – ett kluster av relaterade globala risker med sammansatta effekter, så att den totala effekten överstiger summan av varje del”. Oavsett vad vi tycker om den globala eliten, så beskriver ordet ganska bra det vi upplever just nu.

Ordet “Poly” betyder ”många” och vi upplever helt precis “många” och ovanligt stora kriser i vår värld på en och samma gång. I rapporten så nämns kriser som: energiförsörjningskrisen, stigande inflation, skuldkrisen, kemiska och biologiska vapen och fortsatta utbrott av covid.  

Livsmedelskrisen blir också nämnd i rapporten, där vi samtidigt ser ett erkännande från den här världen, att vi just nu upplever “den värsta matkrisen i modern tid”. 

Den värsta matkrisen i modern tid

Det är framför allt effekten av kriget i Ukraina, pandemin och extremt väder som gör att FN nu beskriver det som en “katastrofal livsmedelskris”. Länder i Afrika som Somalia, men också Pakistan är väldigt utsatta. Efter det att Pakistan har varit översvämmat i 2022, har det orsakat skador för mer än 80 % av landets skördar. Men det här är också något som sprider sig, där vi ser liknande hända över hela jorden. Antalet östafrikaner som upplever akut brist på mat har ökat med 60 % bara i det senaste året, och nästan 40 % i Västafrika.

I Sverige är vi fortfarande ganska sparade men på andra platser i världen sprider sig en global hunger och en matkris som vi inte tidigare i historien har sett maken till. Vi har tidigare använt ord som apokalyptiska tillstånd, men det här är verkligen det.

Ett närmare steg mot ett kontrollsamhälle

Det nästa som Tony Blair presenterade under detta forum är så otroligt och så profetiskt, att jag har markerat en del av det som sägs, för att framhäva viktigheten i det.

Under World Economic Forum, så efterlyste Tony Blair digitala bibliotek, som kan registrera vaccinationsstatus för människor runt om i världen i framtida pandemier. (!) Blair sa att “digitalisering inom vården är en av de stora spelförändrarna” och att “vi borde hjälpa länder att utveckla en nationell digital infrastruktur som de kommer att behöva med dessa nya vacciner”.

För att begränsa nästa stora virussjukdomsutbrott, sa den tidigare premiärministern, att alla länder behöver en “riktig digital infrastruktur” för att identifiera vem som har fått vaccin (och med andra ord vem som inte har fått det)

Blair har länge efterlyst utbyggnad av teknik för att registrera vaccinstatus över hela världen. I en artikel från 2021 om “hur man vaccinerar hela världen” sa Blair att “systematisering av all information som är involverad i vaccinutbyggnaden kommer att tillhandahålla viktiga data” och “tillåta regeringar att fokusera exakt [på] utbyggnaden av vacciner och spåra framsteg”

Ett generalprov för vedermödan

Det här är otroliga nyheter, som borde få alla varningsklockor att ringa, och något som borde ge oss förståelsen för hur nära vedermödans tid vi är. För vi är med stora steg på väg mot det system, vi kan se i Uppenbarelseboken. Vilddjurets märke kommer att vara det yttersta steget i detta kontrollsamhälle som covid har banat vägen för.

Den här pandemin har gjort det legitimt att tala om identifikation och att få möjlighet att registrera vem som har fått vaccin eller inte. Det vi upplever just nu är stora tecken på Jesu återkomst och ett generalprov på vilddjurets märke och vedermödans tid.

Avslutning 

Vi måste ställa oss en allvarlig fråga. Förstår vi tidens allvar och hur nära Jesu återkomst vi är? 

Vi måste förstå att dessa “polykriser” endast är ett tecken på det som sker just nu. Scenen är är på gång att bli satt, och vi upplever en förberedelse för att vedermödan kan få sin början, och syndens människa kan träda fram på världsscenen. Allt är förberett och allt är klart. Den här världen är mogen för att syndens människa kan träda fram på världsscenen och att vilddjurets rike kan bli en verklighet.

Men samtidigt är det tecken på att uppryckandet av Guds församling snart kommer ske. Vi är så nära vedermödans tid, att det inte kan vara långt tid tillbaka. Jag tror på fullt allvar att Jesus kommer mycket snart tillbaka.

Jesus kommer snart!

Mikael

Källa: denytterstatiden.blogspot.com

Leave a Reply