Djävulens agenda: Alice Bailey skrev detta redan 1947 under inspiration från Lucifer

Hon stod öppet för att hon tjänade Lucifer. Genom inspiration från andliga guider skrev hon mängder av böcker. I en av de böckerna beskriver hon i tio punkter en strategi för att rasera kristet inflytande. När vi nu ska titta på de punkterna så kom ihåg att detta skrev hon, inspirerat av onda andar, redan 1947.

Alice Baileys 10 punkter

  1. Driv bort Gud från skolan och gör honom betydelselös i det dagliga livet.
  2. Bryt kommunikationen mellan barn och föräldrar så att föräldrarna inte kan överföra sin kristna tro till barnen. …. Befria barnen och låt dem finna sin egen väg i livet, dvs. beskydda barnen från de äldres påverkan.
  3. Barnen ska introduceras till och lära sig om den andliga världen genom skolan. Kristen tro får inte förekomma. TM är ok och yoga etc. men Jesus ska förbjudas. En generation ska uppstå som är främmande för Jesus och kristen tro.
  4. Befria folk från inskränktheten och begränsningarna i kristen tro. Ge dem frihet. Om du gillar det – gör det!
  5. Folk måste få utöva sin sexualitet som de vill så länge det inte gör våld mot en annan människa.
  6. Sexuell frihet innebär frihet från graviditet. Aborter måste därför göras tillgänglig för dem som vill. En accepterad världsstandard måste etableras.
  7. Bryt ner familjen! … När någon träffar en annan person med en liknande andlig struktur uppstår en kontakt. Ni ska vara tillsammans. Där finns er lycka. … När ni tröttnat på varandra söker du en annan vän för relationen kan inte förbättras. Bryt förhållandet!
  8. Sätt de homosexuella fria. (Fria att utöva sin läggning – min kommentar)
  9. Korrumpera konsten! Använd massmedia, tidningar, veckopress, radio …. Visa dekadens. Kontrollera massorna med massmedia och låt dem acceptera snusket som standard.
  10. Se till att kyrkan och de kristna accepterar dessa förändringar!

Alice Baileys böcker används av FN.
Fråga dig själv, har hon lyckats med sin luciferianska plan?

Källa: theholyremnant.blogspot.com