Födslovåndorna tilltar helt i enlighet med Bibeln !

Tidens tecken och det profetiska ordet uppfylls nu i sannerligen snabb takt. I Matteus kapitel 24 så delar Jesus tecken som ska föregå både före och under själva vedermödan. Tecken som dels ska gå före och visa på vedermödans start, och under själva vedermödan för att visa på Jesu synliga komma. Tiden som ska föregå vedermödan kallar Jesus för födslovåndorna.

Jesu svar på till lärjungarna där han berör födslovåndornas finner vi i Matt 24:4:”Se till att ingen bedrar er. Ty många skall komma i mitt namn och säga: Jag är Messias, och de skall leda många vilse.  Ni kommer att höra stridslarm och rykten om krig. Se då till att ni inte blir skrämda. Ty detta måste hända, men därmed har slutet ännu inte kommit. Folk skall resa sig mot folk och rike mot rike, och det skall bli hungersnöd och jordbävningar på den ena platsen efter den andra. Men allt detta är bara början på ”födslovåndorna”.

Hos 4:3 – Därför sörjer landet, och allt som lever där tynar bort, både djuren på marken och fåglarna under himlen, till och med fiskarna i havet förgås.

https://youtu.be/cnbZHEOriCw

Källa: http://jesus-kommer-snart.blogspot.com

Leave a Reply