Harmagedon – striden på Guds, den Allmäktiges stora dag

Mellanöstern drar världens uppmärksamhet till sig. Det är ett landområde som ofta är och har varit präglat av krig och upplösning, där vi har sett ett kompakt mörker svepa in i land efter land.

Jag påminns av Jerry Goldens profetiska dröm som jag tycker är en skrämmande beskrivning av det vi upplever just nu. Han såg en orkan svepa över världen, där orkanens öga var över Mellanöstern. Man kan ta del av hela profetian här:

Jerry Goldens profetiska dröm

Judeförföljelse och antisemitism

Samtidigt ser vi hur antisemitismen ökar runt om i världen. Ett av ändetidens stora tidstecken, är den stigande judeförföljelse och antisemitism vi upplever, både i Sverige och i resten runt om i världen.

Jesus profeterade, att de messianska judarna på ett helt särskilt sätt kommer att uppleva förföljelse i ändens tid för namnet Jesu skull. När Antikrist ockuperar och intar Jerusalem i mitten av vedermödan, startar han samtidigt en massiv förföljelse av judarna, och vi kommer få det som Jeremia kallar Jakobs nöd.

Jerusalem – en berusningens kalk

Sak 12:2-3 – Se, jag skall göra Jerusalem till en berusningens kalk för alla folk runt omkring. Också Juda skall drabbas, när Jerusalem blir belägrat. Det skall ske på den dagen att jag skall göra Jerusalem till en tung sten för alla folk. Var och en som lyfter den skall göra sig illa på den. Och alla jordens folk skall församla sig mot henne.

Det profetiska ordet är tydligt med att landet Israel, och staden Jerusalem kommer att vara mittpunkt för den kommande utvecklingen i världen. Många menar att nyckeln till hela världsfreden är situationen i Mellanöstern, där en delning av landet Israel och Jerusalem frågan, kommer att vara det som till sist drar länderna mot Israel och det judiska folket.

Det är alltså ingen tillfällighet när vi ser dessa oroligheter, och den turbulenta utvecklingen i Mellanöstern. Det är en del av uppfyllandet av ändetidens profetior, som utöver Jesu dyrbare återkomst, också innehåller striden vid Harmagedon. Då kommer vi att få se ett uppfyllande av Sakarias profetia, som talar om att varje nation till sist kommer att vända sig mot Israel och det judiska folket. Vi är med andra ord med stora steg på väg mot Harmagedon.

Harmagedon

Striden vid Harmagedon är beskrivet i Dan 11:40-45, Joel 3: 9-17, Sak 14: 1-3 och Upp 16: 14-16.

Denna strid kommer att vara helt utan jämförelse och sidostycke. Det kommer att bli historiens största slag som kommer att utspela sig i de absolut sista dagarna av vedermödan, då världens ledare och nationer kommer att vara församlade för att strida på Guds, den Allmäktiges stora dag på en plats kallad Harmagedon.

Megiddos berg

Upp 16:16 – Och de samlade dem på den plats som på hebreiska heter Harmagedon.

Ordet Harmagedon finns bara omtalat en gång i bibeln, och det är i Uppenbarelseboken kapitel 16:16. Harmagedon är det hebreiska ordet för Har-Magdon, och har betydelsen ”Megiddos berg”.

Staden Megiddo, var en forntida stad i sydvästra delen av Jezreeslätten i nuvarande norra Israel. Den låg nära Karmelberget, och var under antiken en befäst stad. Staden hade stor betydelse genom sitt läge vid karanvanvägen från Egypten till Damaskus. Därifrån behärskade man den omgivande slätten, och staden var ett viktigt strategiskt fäste under lång tid. Här i Megiddos närhet, utkämpades och avgjordes flera av israeliternas och andra betydelsefulla och avgörande strider.

Historiens mest ödesdigra slag

Det var här som Deborah, som var domare i Israel, vann en avgörande seger över Sisera som hade 900 vagnar av järn (Dom 4:13). Det var också här att Josia, som var kung i Juda blev slagen av farao Neko (2 kon 23:29-30). Andra kända härförare som Nebukadnessar, Xerxes, Alexander den Store, Antiochos Epifanes m fl. har också kämpat stora slag på den platsen.

Vid Jesu återkomst kommer ett nytt, och då historiens mest ödesdigra slag att avgöras här på samma plats.

Josafat – en förebild på Harmagedon

Under Josafats regeringstid, och då han var kung i Juda, var Israel i en omöjlig situation. Landet var omringat av fienden, som var fast beslutna att besegra och driva bort Israels folk från landet. Josafat gick då i förbön för landet, och ropade på Herrens hjälp, frälsning och ingripande:

”De kommer för att driva bort oss från din besittning, som du har get oss till arvedel. Skall inte du, vår Gud, hålla dom över dem? Vi förmår ingenting mot denna stora skara som kommer mot oss, och vi vet inte vad vi ska göra, utan till dig är våra ögon vända” (2 Krön 20:11)

Striden är Herrens

2 Krön 20:15 – Frukta inte och var inte förskräckta för denna stora skara, ty striden är inte er utan Guds

Guds Ande kom över Sakarjas son Jahasiel, och han profeterade över Israels folk att de inte skulle vara rädda. Striden var Herrens och de skulle endast träda fram och stå stilla, och de skulle då få se Herrens frälsning.

Josafat ställde upp sångare som skulle gå framför den beväpnade hären, som prisade Herren och tackade honom för hans eviga nåd.

Fienden förgör varandra

När sångarna tillbad Herren lät Herren ett angrepp kommer bakifrån på fienden som blev slagna. Fienden vände sig mot varandra, och på det sättet förgjorde de varandra.

När Israels barn vände sig mot fiendeskaran, låg de döda kropparna fallna på marken. Bytet var så stort, att det tog Israels barn hela tre dagar att samla ihop det.

Herren bevisar sin härlighet

Sak 14:13 – Det skall ske på den dagen att Herren skall sända
stor förvirring bland dem. De skall bära hand på varandra, och den enes hand skall lyftas mot den andres. 

På samma sätt, kommer Herren återigen att bevisa sin härlighet när alla nationer går mot Israel och det judiska folket. Israel kommer ännu en gång att vara i en omöjlig situation, där Herren kommer att bevisa sin härlighet och sin trofasthet mot sitt egendomsfolk.

Det är Herren som kommer att strida för sitt folk, och med sitt blotta ord kommer fienden att bli besegrade. Herren kommer samtidigt att sända förvirring bland dessa arméer som vill förgöra det judiska folket, där de i stället kommer att vända sig mot varandra. Samtidigt ser vi också fruktansvärda plågor som kommer att bli förlösta, och träffa dem som har vänt sig mot Jerusalem. Nederlaget kommer att bli totalt och förödande.

En ouppfylld profetia

Sak 14: 2-4 – Ty jag skall samla alla hednafolk till strid mot Jerusalem. Staden kommer att intas, husen plundras och kvinnorna våldtas. Halva staden skall föras bort i fångenskap. Men återstoden skall inte bli utrotad. Sedan skall Herren gå ut i strid mot dessa hednafolk, så som han stred förr på drabbningens dag. På den dagen skall han stå med sina fötter på Oljeberget, mitt emot Jerusalem, österut. Och Oljeberget skall delas mitt itu, från öster till väster, till en mycket stor dal genom att ena hälften av berget viker undan mot norr och andra hälften mot söder. 

En del påstår att den här bibelversen redan är uppfylld och pekar på Jerusalems förstörelse år 70 e. Kr, men det är svårt då de flesta av judarna blev ihjälslagna eller fördrivna från Jerusalem. Det var inte heller alla nationer, men endast romarna som vände sig mot Jerusalem.

Sakarias vittnar i stället om ett globalt samlande av världens nationer, som kommer att anfalla och sedan delvist inta Jerusalem. Det är just då att Konungarnas konung vänder tillbaka för att besegra fienden, Antikrist och den falske profeten. Den jordbävning som är beskrivet i Sakarja, är samtidigt den samma som är omtalad i Upp 16:18.

Striden på Guds, den Allmäktiges stora dag

Upp 16:13 – Och jag såg att det ur drakens mun och ur vilddjurets mun och ur den falske profetens mun kom tre orena andar som liknade paddor. De är onda andar som gör tecken, och de drar ut till kungarna i hela världen för att samla dem till striden på Guds, den Allsmäktiges, stora dag. – “Se, jag kommer som en tjuv. Salig är den som vakar och bevarar sina kläder, så att han inte går naken och man ser hans skam.” – Och de samlade dem på den plats som på hebreiska heter Harmagedon.

I förbindelse med den sjätte vredesskålen som blir tömd över jorden, kommer demonisk aktivitet att bli förlöst över jorden. Dessa orena andar blir förlösta genom antikrist och den falske profeten.

Deras uppdrag är förleda och bedra jordens ledare och presidenter till att vända sig mot Kristus, Jerusalem och landet Israel.

Jesus kommer snart

Källa: http://denytterstatiden.blogspot.com