I ett ögonblick Så snabbt sker det när Jesus kommer.

Världen över har många fått syner och drömmar om detta.

”i ett nu, på ett ögonblick, vid den sista basunens ljud. Basunen ska ljuda och de döda ska uppstå odödliga, och vi ska förvandlas.” 1 Kor. 15:52.

Så beskriver Guds ord vad som händer när Gud tar hem sitt folk som då lever då detta sker och att de som har dött i tron på Jesus också möter sin Frälsare. Grundtextens ord för ögonblick, det är ”atomos”.  Det betecknar något som inte kan delas. Alltså odelbar tid.

I denna enorma hastighet kommer människor att uppstå från de döda och de troende som lever då kommer att förflyttas från jorden. Det finns alltså ingen som helst möjlighet att i det ögonblicket göra sitt val, att välja Jesus. Det är om man har gjort det valet tidigare som avgöra om man då kommer att vara med i den frälsta skaran.  

Om detta viktiga ögonblick då människor skall lämna denna jord, det har nu många fått syner och drömmar om. Det kan ses som att Herren förvarnar människor att stunden kan när som helst vara inne, då denna händelse sker. Det gäller att vi alltid är redo – annars är allt förlorat.

De som har fått sådana syner och drömmar har gjort inspelningar där de återger vad de sett. Detta har också sammanställts till en serie program med titeln ”In a twinkling of an eye”. Serien visas bland annat på Kanal 10.

Här ges länkar till sju avsnitt:

Tipsa andra att se denna serie!

 


Holger Nilsson

Källa: flammor.com