Israel sluter ett 7-årigt avtal, bankkollaps och en närstående kinesisk invasion – Jesus Kommer!

Kära Syskon, 

Det blir allt mer tydligt och uppenbart att den tid vi lever i, inte bara är en tid med turbulens och tillfälliga utmaningar. Vi upplever att det extrema och avvikande och det som tidigare kallades för ovanligt och bisarrt, har nu blivit normen för det normala. Vi ser det genom laggivning som handlar om de oföddas rätt, och vi ser det genom etiska normer och gränser som hela tiden blir flyttade. Millioner av människor är beroende och slavar av alkohol och olika droger. Perversiteter som man tidigare inte ens visste existerade är nu endast ett klick väck på nätet.

Apokalyptiska naturkatastrofer är inte längre något enastående, men gör att skapelsen nu mår så dåligt att man nästan kan höra ropet och vädjan om Herrens uppenbarelse. Djurarter dör med en rasande fart och de sista 50 åren har haft kolossala konsekvenser för djurarten. Solen bränner jorden på ett sätt den tidigare inte har gjort, och man undrar hur man kan beskydda jorden för dessa farliga utbrott. 

Vi ser en politisk spänning som till och med övergår kalla kriget på 60-talet, och en demonisk synkretism sprider sig, där skökokyrkan tar form och gör sig klar till att inta världsscenen.

Jesaja profeterar

När Jesaja beskriver denna tid av mörker som kommer att gå ut över jorden, så skriver profeten i Jesaja 24:

”Se HERREN tömmer jorden och ödelägger den. Han omvälver dess yta och skingrar dess invånare”

”Jorden blir helt utplundrad och fullständigt ödelagd. Ty HERREN har sagt detta.”

”Därför förtär en förbannelse jorden, de som bor på den måste straffas för sin skuld. Därför tynar jordens invånare bort, bara några få är kvar”

Det är den tiden som får händer till att sjunka och människohjärtan till att bli uppgivna. Ångest och kval griper människan, som våndas som en barnaföderska (Jesaja 13) Och tidens tecken pekar på att vi är på väg därhän.

Kina planerar ett ”Taiwankrig” med USA

Det är USA som varnar för att ”Kina representerar den största utmaningen under 2000-talet” och att Kina planerar ett Taiwankrig med USA. I augusti 2022 simulerade Kina en blockad av Taiwan och det var en väckarklocka för västvärlden. Sedan har Kina fortsatt med att omringa Taiwan, och bara här i mars så har Peking skickat hela 315 militära flygplan och 86 marinfartyg som ett uppenbart hot mot landet.

Min kommentar: Allt tyder på en kinesisk invasion av Taiwan. Det som är spännande här är profetiska ord och utombibliska profetior, att samtidigt med Jesu återkomst sker en invasion.

Bankvärlden skakar

Sedan den amerikanska banken SVB övertogs av myndigheterna i USA har globala banker förlorat nästan en halv triljon dollar i marknadsvärde. Utsäljningen var så stor att banker tappade 459 miljarder amerikanska dollar i värde i börshandlar i Europa, Japan och USA. Det är ungefär 16 procent av det totala marknadsvärdet.

Min kommentar: Det är svindlande summor, och visar att världsekonomin är inne i en ond spiral. Ett tidstecken som pekar framåt mot ett nytt valutasystem, knutet till vilddjurets märke.

Israels undertecknar ett 7-årigt avtal med England

Avtalet mellan Israel och England syftar på att stärka teknik, handel och säkerhetsband mellan länderna under de kommande sju åren.

Min kommentar: Det som är intressant är att många avtal som sluts, ser ut till att vara just 7 år. Nästa stora 7-åriga avtal som Israel kommer att ingå, kan vara det som antikrist kommer att sluta mellan Israel och arabländerna.

Avslutning

Men mitt i detta mörker finns ett hopp, och det hoppet har ett namn – Jesus, Kristus. Han är ett ljus och räddning för alla som tar sin tillflykt till honom. Han står med utsträckta händer och önskar att leda och föra människor in i arken för att frälsa alla dem som påkallar Herrens namn.

För Guds församling så är Herren vår tröst och hopp, för han har lovat att “bevara oss från denna prövningens stund som ska övergå den här världen”. Herrens ambassadörer blir borttagna från tid och rum från den vrede som kommer att slå jorden genom 21 domslut. Sigill, basuner och vredesskålar är klara till att bli utgjutna över den här jorden. 

Maranatha

Mikael

Källa: denytterstatiden.blogspot.com

Leave a Reply