Jesu synliga återkomst till Israel

Vilken fantastisk och profetisk tid vi lever i! Yttre tecken och det inre vittnesbördet bekräftar att Jesus kommer mycket snart, och vi upplever ett uppfyllande av denna profetia som har med de sista dagarna att göra. Nu lever vi i slutet av dessa sista dagar och tider.

Apg 2:17 – Och det ska ske i de sista dagarna, säger Gud, att jag utgjuter av min Ande över allt kött. Era söner och era döttrar ska profetera, era unga ska se syner och era gamla ska ha drömmar.

Maria, en syster på hemsidan, delar följande bekräftande vittnesbörd: ”En sen kväll nyligen hörde jag såsom basunljud en lång stund. Efteråt fick jag tilltal; ” såhär kommer det att låta men mycket högre – det är nära nu”

Jag kan bara bekräfta det tilltal som Maria fick. Det är precis det samma som jag upplever i mitt hjärta – tiden är kort och Jesus kommer mycket snart tillbaka.

Jesu återkomst till Israel år 2030

Den här bilden som jag använder i texten, hittade jag i ett annat intressant inlägg. Skribenten argumenterade för att Jesus dog och uppstod år 30.e.Kr.

Om det stämmer så dog Jesus precis på ”fjärde dagen”, 80 jubileer efter skapelsen (80×50=4000). Det kan i så fall betyda att Jesu synliga återkomst till Israel sker år 2030, precis på ”sjätte dagen”, 120 jubileer efter skapelsen (120×50=6000). Den ”sjunde dagen” är i så fall 1000-års riket.

Om årtalet skulle stämma, så är det naturligtvis väldigt intressant. För om man drar ifrån 7 år från 2030, så hamnar vi i det år där vi lever nu – år 2023.

Vi kan naturligtvis inte veta med säkerhet att Herren dog och uppstod år 30.e.Kr, men det jag är helt överbevisad om, är att Herren har ett profetiskt tidsschema, där människans tid från skapelsen till evigheten är sju dagar, som också är 7000 profetiska år. 4000 år från skapelsen till Jesu död och uppståndelse, och 2000 år från uppståndelsen till Jesu synliga komma till Israel.

Ett rop efter syndens människa

Den tid vi lever i har perfekta förutsättningar för att ”syndens människa” ska träda fram. Ropet efter en global stark man har aldrig varit större. En som äntligen kan skapa fred i Mellanöstern och få förbundet på plats mellan Israel och arabvärlden. En man som kan föra den här världen i en ny ekonomisk era och få slut på de ständigt hotande orosmoln i världsekonomin. Det är et rop efter en som har den globala agendan som slutmål, och som kan förena den här världens religioner till en.

Man är villig till att göra vad som helst för att få det till att ske. Länder är villiga till att överge sin makt till denne, och den enskilde människan är villig till att låta sig märkas och kontrolleras. En kraftig villfarelse att det här är vägen, sanning och själva livet. Man är inte medveten om att det är Satan själv i denna människa, och genom denna syndens människa kommer en hel värld att bli bedragen.

Avslutning

Gal 6:9 – Låt oss inte tröttna på att göra gott, för när tiden är inne får vi skörda om vi inte ger upp.

Lått oss inte tröttna i vår vandring, och låt oss inte tröttna på att varna och peka på dessa överbevisande tidstecken. Herren ger kraft och ger oss allt vi behöver får att nå vårt himmelska mål. Han som har gett löftet är med oss med all sin kraft, välsignelse och nåd.

”Om du hade inte varit där, hade jag fallit ut över branten. Om det inte var för dig, hade jag drunknat i vågorna som svepte in i mitt liv. Om det inte var för ditt beskydd, hade lågorna förtärt mig. Om det inte var för din livsgivande källa, hade jag omkommit av törst – Du min klippa, min tröst och min sköld.”

Jesus kommer snart

Mikael

Källa: denytterstatiden.blogspot.com

Leave a Reply