Jesus eller Satan – Satan hyllas i texter inom hårdrocksmusiken.

Även publiken deltar många gånger i denna hyllning genom den så kallade Satansaluten.

Då Jesusväckelsen gick fram över världen i slutet på 60-talet och in på 70-talet så fanns det ett tecken som gjordes – Jesustecknet.

Man lyfte handen och pekade mot himlen med pekfingret. Se framsidesbilden från tidningen Life som visar på detta vid en Jesussamling.

Jesusrörelsen var en andlig rörelse som drog människor till Jesus och han blev upphöjd och hyllad. Man kan tala om att det kom en motreaktion från den onda andevärlden.

Den som har kunskap om andevärlden vet att om Gud gör något så sker det ofta motreaktioner. Då Jesusrörelsen drog fram var det främst ungdomar som drogs till denna och upplevde att deras liv blev förvandlade.

Ett av kännetecknen i Jesusväckelsen var att man i dessa sammanhang sjöng mjuka finstämda körer som hyllade Jesus.

Det finns en annan rörelse där musik och sånger i stället präglas av hårdhet och hög volym. Vi tänker på hårdrocksmusiken och denna rörelse som brutit fram. I den rörelsen är det inte Jesus som upphöjs, där är det faktiskt många gånger Satan som blir upphöjd.

I början av 1970-talet började några band i denna rörelse lägga till anspelningar på skräck och ockultism och skriva texter med influenser från skräckfilmer, -litteratur och fantasygenren. Bandet Black Sabbath var ett av de band som lade grunden för detta.

Man kan också se att namnet Balck Sabbath (Svart sabbat) är betecknande. Ordet sabbat är från det hebreiska språket, och det är en dag som är avsatt för vila och tillbedjan av Gud. Här är det frågan av en annan form av sabbat – svart och inte en tillbedjan av Gud.

På detta sätt kan hela konserter vara som mässor till Satan. Medan kristna hyllar Jesus sker alltså nu en annan hyllning – till mörkrets furste. Vi behöver förstå den andliga kamp som pågår om människor i vår tid.

Black Sabbath var ett brittiskt heavy metal-band bildat 1968 i Birmingham. Gruppen betraktas som pionjärer inom genren. 

När det gäller denna Satansalut så har den också sin koppling till den gruppen. En av deras sångare var Ronnie James Dio. Han var känd för att popularisera tecknet med hornen i heavy metal. Han har själv berättat att hans italienska mormor använde den för att avvärja det onda ögat (vilket är känt i södra Italien som malokchio). Dio började använda tecknet strax efter att han gick med i Black Sabbath 1979. 

Det går alltså fram två rörelser på det andliga området. Den ena hänvisar till Jesus. I den rörelsen pekar man med ett finger mot himlen. Det uttolkas också med orden One Way. Det är i betydelsen att det finns bara en väg om man skall komma till himlen och det är genom Jesus.

Den andra rörelse har två fingrar i luften som utläsas som hornen på djävulen. Det är en form av hyllning till Satan.

Genom dessa två olika tecken kan man alltså göra en andlig bekännelse om vem man hyllar och tror på. Det är betecknade för vem man andligt sett tillhör. Det är också så att våra val i denna tiden avgör vår evighetsdestination. Det är av yttersta vikt att inse detta innan det är för sent, då man passerar dödens port in i evigheten. Därför gäller det att välja rätt väg och att välja rätt Herre i sitt liv.

Valet bör vara lätt och det med tanke på att det inte finns något positivt med att välja Satan, Jesus kallar honom för tjuven. Så här säger Jesus om honom och också om sig själv: Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att de ska ha liv, och liv i överflöd.” Joh.10:10.

Vill man utsätta sig för tjuvens (Satans) onda avsikter som är beskrivna i denna vers, eller Jesus som skänker det goda livet, det är den avgörande och slutliga frågan. Valet borde vara lätt.


Holger Nilsson

Källa: flammor.com