Kina och USA är på kollisionskurs för krig mot Taiwan

När vi vakar, väntar och bidar efter Herrens återkomst är det inte det specifika datumet vi tittar efter. Det vet vi, att det bara är Herren som känner till. Men vi är väldigt intresserade av de profetiska tecken som visar sig på den andliga himlen, för de gör oss ”väl medvetna om tiden” och det överbevisar oss om att frälsningens dag är nära (Rom 13:11).
Om vi förstår detta, så vet vi också att inte bara vedermöda och mörker är på väg, men framför allt den dag då gravarna ska öppnas och de avsomnade ska uppstå. Men vi förstår också att vårt uppryckande, ett evigt liv och en himmelsk glädje tillsamman med Jesus, är närstående. Jag vet att jag mycket snart kommer att se Honom, och han kommer att torka varje tår på min kind.
Vi som delar denna glädje och har våra namn skrivna i Livets bok, kommer snart att församlas och träffas till en underbar fest, och till en evig gemenskap i det himmelska Jerusalem.
Kina och USA är på kollisionskurs för krig mot Taiwan
I ett tag nu har vi varnat för en kinesisk invasion av Taiwan. Det är intressant av flera orsaker. Dels för att en invasion skulle skada världsekonomin väldigt hårt, och det skulle vara ett stort steg mot en ekonomisk krasch. Sedan är det intressant ur ett profetiskt perspektiv, då det både finns starka bibliska förutsägelser om ”kungarna från öst” och hela den arme som ska komma därifrån. Samtidigt finns det flera utombibliska profetior som talar om en kinesisk invasion, i förbindelse med Jesu återkomst.
Om uppryckandet kommer före en kinesisk invasion eller omvänt, vet jag inte? Men skulle det vara på det sättet att vi fortfarande är här på jorden när det sker, så skulle det för mig vara ett starkt tecken på att uppryckandet är närstående. Därför håller vi ett extra öga på Kina och skriver gärna när det sker något nytt i konflikten med Taiwan.
Det här kommer Kina att göra när de invaderar
I slutet av 2022 så skickade Kina över 40 stridsplan nära Taiwans gräns på bara 24 timmar. Efter den händelser, så säger Taiwans president:
”Vi kan bara undvika ett krig genom att förbereda oss för ett krig. Ingen vill ha krig, men fred kommer inte att falla ner från himlen. De avfyrade missiler till vattnet nära Taiwan. De genomförde mycket storskaliga luft- och sjöövningar. De genomförde cyberattacker. Lägg samman allt det här, för detta är vad de vill göra, när de invaderar Taiwan.”
USA fortsätter med att lova landet stöd och skicka militär utrustning till landet. USA och Kina är därmed på kollisionskurs för krig mot Taiwan.
När det gäller världsekonomin, så “profeterar” denna världens “visa” om det scenario vi kan förvänta oss under det kommande året:
Stora förändringar i världsekonomin 2023
Aktiernas fall på börsmarknaden gör att Wall Street avslutar året som det sämsta år sedan 2008.
I 2020 varnade och förutsåg börsmäklaren Larry Benedict utvecklingen i världsekonomin, där allt gick i uppfyllande. Nu kommer han igen med en förutsägelse och varnar för det år som ligger framför. Det innebär en massiv förändring av marknaden som han tror kommer att överraska de flesta.
Min kommentar: Han är inte ensam i sin tro om våldsamma kommande ekonomiska ändringar. Världsekonomin kommer att skaka i sina grundvalar, och uppryckandet och det tredje världskriget kommer att vara de avgörande händelserna som får ekonomin och det nuvarande ekonomiska systemet i knä.
Avslutning
Jag har tidigare delat ett personligt vittnesbörd där jag hade en dröm från Herren. Jag upptäckte att jag körde och befann mig på en väldigt bred väg, med många blinkande lampor på var sida av vägen. Sedan såg jag att det inte alls var en bil, men att det var ett flygplan jag satt i. Jag befann mig på den bana som flygplanen åker på precis innan de lättar. Jag accelererade med väldig hög hastighet och vaknade precis i det ögonblick innan flygplanet skulle lätta.
Det ögonblick vi lättar är synonymt med uppryckandet för mig, och det är precis så nära, jag tror vi är.
Vi är mitt på den förutbestämda körbanan och lamporna, profetiska tidstecken, visar väg. Den himmelska dörren är på väg att öppnas och bara ett ytterligare kort litet ögonblick, och Guds folk kommer att lätta och bli hemtagna av Herren.
Vår underbara Frälsare och Herre kommer mycket snart. 
Mikael

Källa: denytterstatiden.blogspot.com

Leave a Reply