Maktelit möts för att planera global omstart – väcker oro

”The Great Reset” står på agendan när tunga makthavare från hela världen i veckan möts till World Economic Forum i schweiziska Davos. Målet är att använda coronakrisen för att ”förbättra” kapitalismen, men det handlar också om alltifrån hbtq-frågor till förslag om ökat globalt styre.

DelaSkriv utNyheter · Publicerad 10:00, 27 jan 2021

World Economic Forum (WEF) är en plats där flera av de mäktigaste beslutsfattarna i samhället, särskilt med fokus på politik, ekonomi och näringsliv, i flera år har mötts för att diskutera aktuella frågor.

I år har WEF dragit fler blickar till sig än vanligt. Orsaken är initiativet ”The great reset” (ung. ”Det stora återställandet” reds. anm.) som lanserats genom en bok av forumets grundare, ekonomen Klaus Schwab.

Boken beskrivs som en guide till att förstå varför coronaviruset fått så djupgående konsekvenser för de sociala och ekonomiska systemen och vad som krävs för att bygga en mer ”inkluderande, motståndskraftig och hållbar värld framöver”. Här finns också förslag om ökad överstatlighet på vissa områden och så kallad ”Global governance” (global styrning). Dessutom har man målsättningar på en rad olika samhällsområden och tar bland annat upp ”hbtq-inkludering”, ”jämställdhet mellan könen” och ”digital identitet”.

Idén om att använda krisen för att försöka förbättra det marknadsekonomiska systemet har fått stöd av såväl USA:s president Joe Biden som Storbritanniens premiärminister Boris Johnson.

Men projektet har också mött stark kritik. Huvudsakligen utgår kritiken ifrån att en maktelit kommer samman och drar upp riktlinjer med potentiellt stor påverkan för världen, utan direkt insyn för medier och medborgare.

”The great reset” attackeras från både höger och vänster. Globaliseringskritikern och vänsterdebattören Naomi Klein skriver i en artikel i The Intercept att man inte behöver lyssna till konspirationsteoretikerna för att finna gott om problematiska inslag.

”Alla möjliga farliga idéer ryms”, skriver hon och exemplifierar med att massövervakning och verktyg för att spåra människor normaliseras och att enskilda personer enligt henne riskerar att få alltför stor makt inom vissa områden. Hon nämner bland andra Bill Gates och inflytandet över global hälsopolitik.

Den amerikanske konservative debattören Ben Shapiro avfärdar konspirationsteorier om att maktmänniskor samlas ”i rökiga rum i syfte att planera för att ta över världen”.

Däremot är det logiskt att politiker utnyttjar krisen för att driva den agenda man redan har sedan tidigare, menar han.

”Det handlar om att använda covid för att stärka den statliga makten och få debatten om kapitalism att handla om det som de vill”, säger han i sin webbsända talkshow.

Så hur ska kristna förhålla sig? Den frågan ställer publikationen Evangelical Focus. Där varnar man för att evangelikala sammanhang kan bli en grogrund där konspirationsteorier får fäste och sprids.

Den kristne ekonomen och predikanten Amar Breckenridge menar att WEF saknar både struktur och förmåga för att driva fram genomgripande förändringar genom exempelvis lagstiftning på nationell nivå.

Troende borde försöka artikulera en biblisk teologi som svarar på de utmaningar vi möter i dag och inte enbart kritisera de som försöker påverka, anser han.

Medan WEF:s möte i Davos pågår fram till fredag hålls det bön för makthavarna. På sajten pray4wef.ch uppmanas kristna från hela världen att avsätta en eller flera timmar för att be om att Guds vilja ska ske i maktens korridorer.

Ambitionen är att minst en person ska vara i bön dygnet runt.

Samuel Teglund

Källa: Världen Idag