Muslim förutser GOG-kriget där Ryssland kommer att attackera Israel.

Daniel 1:2 – Daniels sade: Jag hade en syn om natten och såg hur himlens fyra vindar stormade fram mot det stora havet.

Daniels bok och Uppenbarelseboken går hand i hand. Medan Daniels bok sträcker sig över en längre period är Uppenbarelseboken en detaljerad beskrivning av den sista årsveckan och vedermödans tid. Båda böckerna behandlar emellertid ändetiden, Jesu återkomst och den kommande domen.

De sex första kapitlen i Daniels bok är en mer historisk beskrivning, medan de sex sista är profetiska. I Daniels bok, kapitel 7, det första profetiska kapitlet, berättar Daniel och beskriver det han “såg” och det Herren visade honom.

Himlens fyra vindar

I den första synen Daniel fick såg han himlens fyra vindar storma fram mot det stora havet. Talet 4 representerar världen och vindarna symboliserar domslut och något ondskefullt. Havet används som en bild för folkmassorna.

Det är en profetisk beskrivning av hela ändetidens utveckling och det vi upplever just nu. Hela världen kommer att drabbas av Guds vrede genom domslut som kommer att utgå över jorden. Om vi betraktar situationen genom Herrens och de profetiska glasögonen kan vi på samma sätt som Daniel se den profetiska tiden som vi befinner oss i och som ligger framför oss.

Vi ser dessa domslut som är på väg att svepa över vårt land och vår värld. De änglar som för närvarande håller tillbaka dessa domslut snart kommer att släppa dem fritt. Det är profetiska tider för Guds församling, Israel och hela världen.

Muslim förutser GOG-kriget

Inte bara vakna kristna, utan även från den muslimska världen, upplever många att GOG-kriget kan vara nära förestående. Den före detta stora muftin i Egypten, shejken Dr. Ali Gomaa, lade upp en video på sin YouTube-kanal den 11 november 2023 där han beskrev vad han trodde skulle hända i Mellanöstern inom en snar framtid. Där gjorde han ett ovanligt uttalande:

”Kriget i Israel kommer att starta – Gog och Magog mellan Ryssland och USA och Jesus kommer att vinna kriget för islam. Låt oss föreställa oss ett politiskt scenario där Israel förstörs. Vad kommer att hända? Amerika kommer omedelbart att ingripa, fortsatte shejken. Tänk inte att när vi kastar Israel i havet kommer det att vara slutet på den här historien. Amerika kommer omedelbart att ingripa. Om Israel är avslutat och Amerika ingriper, vad kommer att hända? Ryssland kommer omedelbart att ingripa. Vem är dessa ryssar? De är Gog och Magog, välkända stammar i Armenien. Det är allt känt i böckerna.”

Min kommentar:

Här är en muslim som talar om GOG-kriget och hävdar att GOG representerar Ryssland. Enligt honom kommer Jesus att vinna kriget för islam. Den muslimska Mahdi, som anses vara islams messias, liknar påfallande den Bibeln beskriver som Antikrist. Enligt islamisk profetia kommer Mahdi att ingå ett 7-årigt förbund med Israel för att sedan försöka utrota det judiska folket.

Ingvar Harknäs om GOG

Ingvar Harknäs skriver också om GOG i sin bok ”världens sista dagar”. Där skriver Ingvar om den syn han fick från Herren när det gäller Ryssland och GOG. Ingvar såg Rysslands karta och såg bland annat gränsen till Kazakstan. Där ser han en soldat som var klädd i den ryska vinteruniformen (det sker alltså på vintern) och den karaktäristiska ryska vintermössan. Han skriver senare om denne ryske soldat:

”Denna man som jag ser gå över Rysslands karta mot Moskva kommer sannolikt att likställas med vad profeten Hesekiel kallar Gog och Uppenbarelseboken, mannen på den röda hästen”                                                                            

Avslutning

Daniel 7:15 – Jag, Daniel, blev oroad i min ande, och synen jag hade haft skrämde mig.

Daniel 7:27 – Men riket, väldet och makten över alla riken under himlen ska ges åt det folk som är den Högstes heliga. Hans rike är ett evigt rike, och alla välden ska tjäna och lyda det.

När Daniel får dessa syner och ord från Herren blir han oroad i sin ande, och det han såg skrämde honom. Senare i samma kapitel avslutar Herren med att beskriva slutet på dessa ändetidens händelser och beskriver den tid då Guds rike på jorden ska upprättas.

På samma sätt som Daniel kan de tider vi lever i verka skrämmande och hotande. När allt skakar kan man, som Daniel, bli oroad och skrämd. De tecken vi upplever är många gånger överväldigande och kraftiga. De är tydliga i sitt språk och lämnar ingen oberörd, inklusive mig själv.

Men Herren uppmuntrar oss på samma sätt som Daniel och visar oss slutet innan vi har sett början. Han som segrade på korset har redan vunnit seger över ondskans härskarmakter, och Jesus kommer snart att hämta sitt folk till det himmelska. Herren gav löften till Daniel om det kommande Gudsriket. Till Guds församling ger Herren löfte om frälsning från den kommande vreden, där Herren kommer att ta sin församling till sig.

Herrens återkomst och vår kommande frälsning är vårt hopp i en mörk tid.

Jesus kommer snart.

Källa: https://denytterstatiden.blogspot.com/