Profetiorna om ett tredje världskrig och invasion av Sverige – Ett realistiskt scenario?


Över ett år av fullskaligt krig i Ukraina har skakat om det mesta, även andra länders syn på sin roll i världen. Det kanske skulle gå att blunda för utvecklingen om det inte vore för en handfull gamla profetior som tillsammans målar upp en svart bild av Sveriges framtid.

Text: Björn Lindén, artikeln är tidigare publicerad i tidningen 2000-Talets Vetenskap som utkommer fyra gånger per år.

Militärövningen Aurora 23

I början av maj avslutades den största militärövningen i Sverige på 34 år. Syftet med Aurora 23 var att höja Försvarsmaktens samlade förmåga att möta ett väpnat angrepp mot Sverige. Även civila myndigheter deltog, eftersom det civila och det militära försvaret tillsammans måste fungera i händelse av att Sverige angrips.

Totalt deltog 26000 personer från 14 länder i övningen. Förutom Sverige deltog även USA, Storbritannien, Danmark, Norge, Finland, Frankrike, Tyskland, Österrike, Polen, Ukraina, Estland, Lettland och Litauen.

”Övningen är en viktig pusselbit för att höja den svenska försvarsförmågan, men kommer också att stödja vår resa mot ett Natomedlemskap”, sa överstelöjtnant Henrik Larsson, planeringschef för övningen, i ett pressmeddelande.

Soldater från Södra skånska regementet under mobilisering inför övningen Aurora 23. Foto: Felix Sundbäck, Försvarsmakten
Soldater från Södra skånska regementet under mobilisering inför övningen Aurora 23. Foto: Felix Sundbäck, Försvarsmakten

Övningsscenariot var att en främmande makt anföll Sverige den 24 april i år.

”Det är ett väldigt realistiskt scenario som skulle kunna inträffa i framtiden”, sa Lance Landrum, vice ordförande för NATO:s militära kommitté, i en kommentar till SVT.

En värld under upprustning

Den 25 april, nio dagar in i övningen, genomförde två strategiska ryska bombplan en 14 timmar lång flygning över neutralt vatten i Norska havet och Barents hav. Planen var av typen Tupolev Tu-160, som har mycket lång räckvidd och kan bestyckas med kärnvapen.

Konflikten mellan Ryssland och Ukraina trappades upp redan i slutet av februari 2014, efter att demonstrationer och blodiga kravaller i Ukrainas huvudstad Kiev ledde till att den så kallade politiska oppositionen tog över makten. Den 24 februari 2022 inledde Ryssland sin invasion av Ukraina och nu har ett fullskaligt krig härjat landet i över ett år.

För den som aldrig har läst en profetia kanske en värld i upprustning inte är något märkvärdigt, men för den som har intresserat sig för syner, visioner och tecken i skyn, ter sig utvecklingen av världsläget aningen oroväckande, inte minst sedan svenska politiker nedrustat Sverige och nu försöker att tvinga på oss ett Natomedlemskap utan att folkomrösta i frågan.

Överbefälhavare Micael Bydén har dessutom rått svenska politiker att låta Nato placera ut offensiva kärnvapen i Sverige. Samtidigt har Putin gång på gång höjt tonläget och påmint omvärlden om att Ryssland är en kärnvapenmakt.

Överbefälhavare Micael Bydén besöker Rinkaby skjutfält i Skåne under Aurora 23. Foto: Hannes Holmström, Försvarsmakten
Överbefälhavare Micael Bydén besöker Rinkaby skjutfält i Skåne under Aurora 23. Foto: Hannes Holmström, Försvarsmakten

En 90-årig kvinnas syn

År 1968 fick en 90-årig kvinna från Valdres i Norge en syn som handlade om framtiden, det tredje världskriget och tiden som skulle föregå detta krig. Hon hade varken förr eller senare fått ta emot någon syn. Hon berättade om sin vision för den norske teologen Emanuel Minos, vilken nedtecknade den på ett papper som blev liggande i en byrålåda i så många år att det till slut gulnade. År 1993 hittade han det gamla pappret med profetian och häpnade inför innehållet, eftersom mycket av det redan då hade gått i uppfyllelse.

Här följer en del av synen som den 90-åriga kvinnan berättade för Emanuel Minos år 1968:  ”Kriget börjar först som en liten konflikt, en obetydlig konflikt, men den slutar inte. Den tilltar och breder ut sig. Till slut utvecklar det sig till ett stort krig. Mot slutet av det stora kriget blir fruktansvärda vapen tagna i bruk, bland annat atomvapen.”

I sin syn fick hon se världen som en karta som rullades upp framför henne. Hon såg Europa – land efter land. Hon påpekade för Minos att hon såg synen med sina ögon och inte för sin inre blick. Hon fick se att innan det tredje världskriget utbryter, så blir det en tid med fred som kom att vara länge. Under den fredsperioden såg hon att det blir avrustning i många länder.

Hon fick se att det tredje världskriget skulle komma att starta på ett sätt som ingen hade väntat sig och från ett oväntat håll, och att människor skulle vara lika oförberedda som de var den 9 april 1940, då Hitler inledde ockupationen av Danmark och Norge.

Dom över Sverige

Till de mer kända svenska profetiorna hör pingstpastorn Birger Claessons profetiska text från 1952 med titeln Dom över Sverige, som väckte stor uppståndelse på sin tid. År 1950 fick Birger Claessons nämligen en märklig syn om Sveriges framtid. Enligt synen blir Sverige invaderat av en fientlig makt som jämnar flera svenska städer med marken.

Han ser fiendesoldater som intar landet, krigsflygplan som bombar samhällen och flottor som strider. Många svenska orter, som han anger med namn, blir enligt synen förstörda.

Umeå är den första staden som anfalls och jämnas med marken i Claessons syn. Därefter blir Östersund anfallet från luften och fördärvas svårt, men den svenska militären håller fästet och staden blir därför aldrig intagen.

Lance Landrum, från NATO:s militärkommitté, uttalade sig i SVT under Aurora 23. Foto: SVT
Lance Landrum, från NATO:s militärkommitté, uttalade sig i SVT under Aurora 23. Foto: SVT

En invasion av Sverige inleds

Enligt profetian blir sedan Härnösand anfallet från havet och från ön Hemsö, men fienden möter motstånd av den svenska armén och flygvapnet. Men mellan Örnsköldsvik och Härnösand hoppar hundratals, kanske tusentals, fallskärmssoldater från flygplan och landar i orten Veda, varifrån de anfaller Härnösand. Den svenska militären har inte räknat med detta och blir därför överrumplade, eftersom de är upptagna med att hålla fästet utåt havet.

Flera städer attackeras samtidigt

Samtidigt som anfallet mot Umeå attackeras fyra andra städer: Stockholm, Göteborg, Malmö och Västervik. Göteborg jämnas med marken och de fientliga trupperna tar de svenska befästningarna i närheten. De svenska marktrupperna och kustartilleriet tvingas ge vika ända till Kungälv. Även Malmö intas av den främmande makten, men inga hus verkar bli förstörda där, enligt synen. I stället blir staden utropad till en fristad och invånarna som väljer att stanna kvar där behandlas lojalt av fienden.

Mellan Trelleborg och Ystad stiger fientliga trupper i land från fartyg samtidigt som den svenska armén är bunden genom ett anfall mot Falsterbo. Den svenska armén tvingas här ge vika ända till Hässleholm, men bjuder där ett fruktansvärt starkt motstånd som gör att några av de fientliga härarna stupar.

Huvudstaden svårt sargad

Birger Claesson berättar hur han även fick se Stockholm anfallas av en främmande flotta som kommer genom skärgården och Vaxholm, men fienden möter stort motstånd av svenska flottan och kustartilleriet. Han fick tydligt se ett tecken på var striderna tar plats: vid en fyr, med namnet Brödstycket. När Claesson såg fyren i synen, kände han inte till dess existens, men han kontrollerade sedan uppgiften på ett bibliotek. Det visade sig att den obemannade fyren finns i verkligheten och är en ledfyr i Stockholms norra skärgård.

Samtidigt som anfallet från havet sätter fienden in ett anfall från luften och många civila som inte hade velat eller hunnit fly, dör i ruinerna. Huvudstaden blir dock inte intagen, men förstörd, eller ”ramponerad”, som Claesson uttrycker det.

Även Västervik blir anfallet från havet och totalförstörs. Fienden ses därefter i Söderköping, för att sedan marschera mot Norrköping.

Situationen för civilbefolkningen

Birger Claesson berättar även att han fick en vision om de civilas situation under invasionen. De fientliga soldaterna gick in i hus, drar ut och för bort kvinnorna, medan dessa skriker och ropar på hjälp. De svenska männen står och ser på eftersom de inte kan göra något. Soldaterna skrattar åt dem och säger på bruten svenska: ”Ingen hjälper er. Inte ens Gud i himmelen.”

Sundsvall och dess invånare blir fruktansvärt behandlade av fienden, som även där anfaller från havet. Under tiden som svenskarna uppehålls med att besvara framstöten, så blir fallskärmstrupper släppta från luften.

Svenska städer jämnas med marken

Enligt profetian blir Nyköping översvämmat av främmande härar som marscherar i tre riktningar, en av dem mot Katrineholm. Sedan sker ett anfall från luften. Claesson räknar upp de städer som antingen kommer att skadas svårt eller bli ödelagda: Kumla, Kvarntorp, Hallsberg, Örebro, Fagersta, Avesta, Sandviken och Borlänge. Han kan inte se klart vad som händer med Gävle, men han kan se en del ruiner även där.

Anton Johanssons syner

Vid sidan av Birger Claessons dystra profetia finns fiskaren Anton Johanssons syn från år 1907, som även den vittnar om en liknande händelseutveckling i Skandinavien. Anton Johansson föddes den 24 maj 1858 i Ängesdal i svenska Lappland, nära den norska gränsen. År 1874 bestämde sig hans föräldrar efter flera års missväxt att flytta till Norge; de bosatte sig i Lebesby vid Laxfjorden i Norge, där familjen bedrev både fiske och jordbruk.

Natten mellan den 13 och 14 november 1907 inträffade något märkligt i Lebesby. Anton Johansson, som då var nästan femtio år, fick en rad profetiska syner om en rysk blixtinvasion av Europa.

Anton Johansson har berättat följande om synerna: ”När synerna kom, sänktes först liksom en slöja för mina ögon. Sedan kändes det som jag fick nya ögon, och det jag därefter såg stod lika klart för mig, som jag hade sett det med mina jordiska ögon. Uppenbarelserna stod alltid så länge framför mig, att jag i lugn och ro kunde uppfatta och iakttaga dem.”

Han fick se att det strax innan det tredje världskriget skulle bryta ut var mycket tal om fred och att skenbara fredssamtal ägde rum. Därför kommer det som en överraskning, när ryska förband plötsligt en dag vältrar in genom Tyskland, där häftiga strider utkämpas. Han såg för sin inre syn hur amerikanska vapenförråd i regionen, faller i ryssarnas händer: ”Jag både hörde och såg, att det vid denna tid kommer att finnas fruktansvärda vapen som inte är kända i dag”.

Anton Johansson vittnade senare om att han fick se hur ryssarna tar makten i Frankrike med hjälp av landets egna kommunister, som under ett våldsamt inbördeskrig förorsakar stora bränder i Paris. Kommunisterna härjar i södra Frankrike och anfaller därifrån Spanien. Detta krig blir förödande, inte bara för Europa, utan för hela världen. Enligt Anton Johansson förs kriget med hemska vapen som får fruktansvärda följder för människor, såsom blindhet och vansinne.

Havet reser sig i Nordsjön

Ungefär samtidigt med ryssarnas framstöt genom Tyskland, såg Anton Johansson hur havet reser sig i Nordsjön. Konsekvensen blir att många kustområden i regionen översvämmas och förstörs. England drabbas hårdast, men även Skottland blir så hårt drabbat, att en del av landet hamnar under vatten.

Han såg att ryssarnas strategi var att samtidigt med blixtinvasionen av Europa förlama både England och USA, för att hindra USA från att komma Europa till undsättning.

Anton Johansson fick för sin inre syn uppleva hur Ryssland en sommardag helt oväntat anfaller Sverige och Norge. Ryska trupper stormar in genom Haparanda medan andra landsätts i Umeå. I anfallet får Ryssland understöd av Frankrike och det franska flygvapnet. Enligt Johansson kommer Finland inte att delta i kriget.

Enligt den danske författaren Inge Stoltenberg, som skrivit boken Det nya riket: profetior om Norden, ska Johansson ha haft svårt att placera detta korta men ödesdigra krig. Enligt synen skulle det endast vara ett par sommarmånader. Enligt Johansson var det sannolikt att detta krig skulle sammanfalla med det tredje världskriget.

I sin bok Syner och uppenbarelser om världens framtid, utgiven 1920, säger Johansson: ”Så småningom hade socialismen trängt fram i hela Norden, och i Sverige hade socialisterna tagit regeringsmakten. Detta var delvis orsaken till den olyckliga utgång som kriget mot ryssarna fick. Det hade lyckats socialisterna att banta försvaret, vilket medförde att många svenska män fick sätta livet till. Det hade inte alls varit nödvändigt, då det var väldigt lite som skulle till för att ge kriget ett helt annat förlopp.”

Soldater från Södra skånska regementet under mobilisering inför övningen Aurora 23. Foto: Felix Sundbäck, Försvarsmakten
Soldater från Södra skånska regementet under mobilisering inför övningen Aurora 23. Foto: Felix Sundbäck, Försvarsmakten

Mobilisering i stor hast

Enligt profetian äger Rysslands överfall på Sverige och Norge rum parallellt. Svenskarna mobiliserar i stor hast och kämpar våldsamt och med stor tapperhet. En av de städer som drabbas hårdast är Gävle.

Johansson såg hur stora trupper avsedda för Stockholm och Göteborg landsätts i Västervik.

Inge Stoltenberg skriver att fransmännen får uppgiften att inta västkusten och att Johansson såg svärmar av flygplan som bombar Göteborg, och att stora krigsfartyg ankrar upp utanför staden.

Över hela västkusten ända ner till Helsingborg och Malmö ligger det en tjock rök, och inte heller dessa städer klarar sig helt. Enligt Johansson nöjer sig inte fransmännen med att bomba svenska städer utan de fortsätter upp längs med den norska västkusten.

Ryssarna skickar hela tiden nya förstärkningar, och hela norra Sverige blir till slut erövrat. Öland och Gotland faller i ryssarnas händer och får avträdas vid krigsslutet. Stockholm klarar sig bättre, eftersom det svenska luftförsvaret fungerar bättre där, även om huvudstaden också blir bombad i synen.

Krigsslutet kommer plötsligt

Krigsslutet kommer plötsligt och oväntat när svenskarna kapitulerar i Göteborg. De ryska trupper som då är på väg till Göteborg från Västervik stannar mitt i Småland.

Enligt Johansson är vreden och bitterheten stor bland den svenska befolkningen som inte kan förstå vad som inträffar, eftersom allt går så fort. Han sa: ”Om bara svenskarna hade hållit ut ytterligare fjorton dagar, skulle fransmännen ha blivit besegrade, därför att deras resurser då var nästan uttömda.” Enligt profetian blir Sverige tvunget att avstå Gotland och norrmännen förlorar hela den nordligaste delen av Norge.

Anton Johansson sa: ”Socialismen hade vid den tiden fullständigt trängt igenom i hela Norden, och i Sverige höll socialisterna regeringstyglarna i sin hand. De tycktes göra som de ville och blev genom sina handlingar delvis skuld till kriget och dess olyckliga utgång.”

För den som finner någon av dessa profetior upprörande, kom ihåg att framtiden inte är fastslagen. Negativa profetior behöver inte nödvändigtvis gå mot sin ödesmättade uppfyllelse om människor företar positiva förändringar i sina tankar, känslor och handlingar.

Anton Johansson trodde att hans profetia skulle gå i uppfyllelse år 1953, men det gjorde den inte. Det året gick i stället de första svenska charterresorna till Mallorca, Ingmar Bergmans film Sommaren med Monika hade premiär och herrtidningen Playboy utkom med sitt första nummer.

Text: Björn Lindén

Källa: NewsVoice

Leave a Reply