Står vi inför en närstående iransk attack mot Israel

När överskriften antyder att Iran hotar Israel, så är det egentligen inget nytt i just det. I lång tid har Iran varit Israels fiende nummer ett, men till skillnad från tidigare är att efter kriget i Ukraina, har Iran blivit modigare och medvetet sökt en konfrontation med Israel. Man kan fråga sig om det är något Iran gör för att de känner sig säkra på Rysslands eller andra allierades stöd? Och ger det nuvarande dagsläget en möjlighet för Iran att konfrontera Israel i en direkt militär attack?

Iran bygger nya underjordiska kärnkraftsanläggningar

Jag har tidigare delat nyheten från tidningen ”The Jerusalem Post”, som ifrågasätter varför ingen reagerar på att Iran ska gräva nya kärnkraftsanläggningar? Dessa skulle i så fall byggas djupt under ett massivt berg, som gör att det skulle vara extremt svårt för IDF (Israels försvarsmakt) att bomba. När Iran bygger bombsäkra kärnkraftsanläggningar under jorden, kan det betyda att Iran helt ostört kan öka antalet av avancerade centrifuger från ett par hundra till flera tusentals, för att producera kärnvapen.

Enligt nya uppgifter har Iran nu tillräckligt mycket med uran för att bygga två kärnvapenbomber på bara fyra veckor! Uppgifterna avslöjar också att det iranska kärnvapenprogrammet är mer avancerat än vad som tidigare rapporterats. Israel ger uttryck för att ”vi har ett enormt problem”.

Iran bombar amerikanskt konsulat

Iran hävdade för nyligen, att de har skickat missiler och bombat ett amerikanskt konsultat i Irak, som uppenbart också var ett israeliskt underrättelsehögkvarter för Mossad. Skulle Iran välja attackerar Israel på något sätt, skulle det medverka till att Israel blir tvungna att svara igen. Det skulle i sin tur betyda, att Ryssland, som försvarar Iran, på samma sätt vänder sig mot Israel i en militär konfrontation.

Den oheliga alliansen

Amerikanska experter går samtidigt ut och varnar för att ”den oheliga alliansen” som är Iran, Nordkorea och Kina, utnyttjar och drar fördel av situationen. Medans världen tittar åt ett annat håll, så är Iran i full gång med att utveckla kärnvapen. Nordkorea utvecklar i snabb takt större och mycket kraftigare missiler än man tidigare har haft, och Kina fortsätter att närma sig en militär konfrontation med Taiwan.

En kommande katastrof

Jer 49: 34–36 – Detta är Herrens ord som kom till profeten Jeremia om Elam i början av Juda kung Sidkias regering. Han sade: Så säger Herren Sebaot: Se, jag ska bryta Elams båge, deras främsta makt. Jag ska låta fyra vindar komma mot Elam från himlens fyra hörn. Jag ska skingra dem åt alla väderstreck, och det ska inte finnas något folk dit de fördrivna från Elam inte ska komma.

I Jeremia kap 49 profeterar Herren om Elam, som är det nuvarande Iran. I sin bok, ”Nuclear Showdown in Iran, The Ancient Prophecy of Elam”, sammanfattar Bill Salus följande när det gäller Jeremia kap 49:

”Jeremia 49:34–36 förutsäger en kommande katastrof till den västra centrala delen av Iran, där Elams forntida territorium fanns. Omfattningen av denna tragedi kommer att skapa en massiv världsomspännande spridning av den drabbade befolkningen. Det kan visa sig vara en humanitär kris av episka proportioner.”

Avslutning

På en tidpunkt kommer Herren att bryta Irans inflytande, men till dess kommer de aktivt att försöka utrota det judiska folket och ha en central roll i ändetidens skeende. Jesu ord i Luk 21 om tecknen på hans återkomst, kan inte bli mer påtagligt än det är i dag. Herren profeterade att ”folk ska resa sig mot folk och rike mot rike. Den här världen kommer uppleva stora jordbävningar och svält och pest (virus), på den ena platsen efter den andra. Det kommer uppleva skrämmande syner och väldiga tecken från himlen. Vi kommer samtidigt höra rykten och bekymringar om (världs)krig.”

Herrens uppmaning till sina barn, när vi upplever dessa tecken är att ”räta på er och lyft era huvuden”. Mitt huvud är lyft, och jag väntar! Mina ögon är rättade uppåt och jag spanar. Jag ser efter tecken i himlen, om det är något som antyder, att molnen är på väg att skingras för att ge plats till konungarnas konung. Jag ser efter mörker som ska täcka solen, och efter blod som ska omsluta månen. Dessa två som enstämmigt vittnar om Herrens fruktansvärda och avgörande dag. Dessa begivenheter som snart kommer bli en verkligen. Det första är vår underbara och saliga uppryckande, vårt slutliga församlande till Herren. Det andra är det obeskrivliga mörker, en satanisk närvaro och en värld i avsaknad av Herrens frid. Det som återstår är en oerhörd och ofattbar dom.

Jesus kommer snart!

Källa: http://denytterstatiden.blogspot.com