Stora planer! ”Omstrukturera världen”.

Det budskapet förde Klaus Schwab, World Economic Forum, fram i november på G20 mötet.

 

Vid toppmötet för G20-länderna i Indonesien i november dyker denna Klaus Schwab upp. Han är en icke vald, observera, världsledare.

Varje år träffas ledarna för G20-medlemmarna för att diskutera främst ekonomiska och finansiella frågor och samordna politiken i vissa andra frågor av ömsesidigt intresse,

Detta är en samling av de mäktigaste nationerna med de mest inflytelserika ekonomierna. I detta sammanhang dyker alltså denne man upp som arkitekten bakom den stora återställningen och den fjärde industriella revolutionen. Han fick på detta toppmöte hålla en monolog.

Ämnet var: ”Behovet av att omstrukturera världen.” Det kan minst sagt vara stora ord och krav på att världen skall förändras. Ja, det kan snarast ses som ett krav på “djup systemisk omstrukturering av vår värld.” Så skrevs det i en artikel.

Klaus Schwab och World Economic Forum väntar på nästa globala krishändelse efter att covid-pandemin visade sig vara mycket mindre hotfull mot allmänheten än den de ursprungligen trodde.

Under tiden fortsätter Schwab att trumma ut budskapet om The great reset. Han har skrivit om detta i en bok med den titeln. Användbarheten av kriser är ett sätt att åstadkomma en omstrukturering av den nuvarande världsordningen.

Schwab ser en kris som den stora möjligheten, någon form av ett kontrollerat kaos för sin agenda.  Han har talat om att de kan komma genom ”omfattande cyberattack som skulle kunna stoppa kraftförsörjningen, transporten, sjukhustjänsterna och vårt samhälle som helhet.” Det kan också ske genom ett krig. Framtiden kommer att visa på vilket sätt det kommer att ske.

Världen står inför den största omstrukturering som vi skådat. Det ger då det antikristliga systemet upprättas. Nu förbereds människor för detta genom det budskap som nu levererats ut till världen. Stor vaksamhet behövs nu!

Holger Nilsson

Källa: flammor.com