Tecken i himlen den 15 september – Uppryckandet, FN, NWO, Påven och Vilddjurets märke

Jag har tidigare skrivit om det viktiga och profetiska tecken vi upplevde i himlen år 2017, där vi den 23 september fick ett uppfyllande av Uppenbarelseboken kapitel 12. Gud använder nämligen stjärnor och planeter för att kommunicera med oss och för att visa på betydningsfulla händelser som ska komma (1 Mos 1:14).

Den 23 september 2017 upplevde vi ett stort tecken i himlen. Vi såg kvinnan som är stjärnbilden Jungfrun, vara klädd i solen som var vid hennes vänstra axel. Kvinnan hade månen under sina fötter och hon hade tolv stjärnor vid sitt huvud, bland annat med hjälp av stjärntecknet Lejonet. Hon födde samtidigt planeten Jupiter, som också är känd som ”kungaplaneten”, den största planeten i solsystemet. Jupiter cirklade runt i ring och var ”inne” i Jungfrun i cirka 9 månader och 20 dagar, varpå “kungen blev född” och Jupiter kom ut ur kvinnan igen. Det har varit en symbol på Herren som bildligt talat föds en andra gång, en händelse som pekar på Herrens andra tillkommelse och konungens återkomst.

Rosh Hashanah – 15 september

Även om uppryckandet är en imminent händelse som kan ske när som helst, finns det många syskon som pekar på Herrens högtider i samband med Jesu komma, och då även uppryckandet. En högtid som ofta nämns är Rosh Hashanah eller Busunhögtiden. Jag har tidigare skrivit inlägg om just den högtiden och varför den på ett särskilt sätt pekar på Jesu återkomst. I år infaller Basunhögtiden den 15–17 september i vår kalender.

Om detta skulle vara tidpunkten för uppryckandet av Guds församling och sedan början av vedermödan, är det alltid spännande att se om Herren visar och kommunicerar något genom tecken på himlen. När man ser hur just himlen ser ut i september, ser det ganska intressant ut, där vi ser likheter med det tecken vi såg 2017, men också andra saker som pekar in i den tid och det vi ser och står i just nu.

Profetiskt tecken som pekar på vår tid

Uppenbarelseboken 12:1-2 – “Och ett stort tecken visade sig i himlen: där syntes en kvinna, som hade solen till sin klädnad och månen under sina fötter, och en krans av tolv stjärnor på sitt huvud. Hon var havande och ropade i barnsnöd och födslovånda.”

Det är faktiskt otroligt många tecken som utspelar sig i himlen på en och samma gång här i september där allt rör sig om stjärnbilden Jungfrun, precis som det gjorde 2017. Även vid Jesu födsel så var planeten Venus,”den klara morgonstjärnan”, också inne i livmodern på stjärnbilden Jungfrun. Jungfrun var för 2000 år sedan redo att ”föda Messias”.

När vi ser på himlen den 15 september, som alltså är början på Basunhögtiden, så ser vi Jungfrun på samma sätt som 2017 vara klädd i solen och ha månen under sina fötter. Det som gör det väldigt intressant är det är flera intressanta asteroider som samtidigt är i Jungfrun på en och samma gång. Namnen på dessa asteroider ger oss en profetisk bild över ändetidens utveckling. Vi ser asteroiden ”Child” (barn), ”Yeshuhua” (Jesus), ”United Nations” (FN), “Francis” (Påven) och ”Desdemona” (Demon 666). Både barnet, Jesus, FN, Påven och Demon/Satan kan ha en profetisk betydelse som pekar rakt in i den tid vi lever i.

Barnet och Jesus

Uppenbarelseboken 12:4 – “Och draken stod framför kvinnan som skulle föda, för att sluka hennes barn så snart hon hade fött det. 5 Och hon födde ett barn, en Son som ska styra alla folk med järnspira, och hennes barn rycktes upp till Gud och hans tron.”

I Uppenbarelseboken är Jesus det barn som draken, Satan, försöker döda och som sedan blir uppryckt till himlen till Guds tron. En av asteroiderna som är i Jungfrun den 15 september är den som kallas ”Barn” (Child). Det kan vara ett tecken på att ”Kristi barn”, på samma sätt som Kristus, huvudet, kommer att möta förlossningen och bli uppryckt. Precis som 2017 är ”barnet” placerat i Jungfruns livmoder och är på väg att födas fram. Vid foten av Jungfrun befinner sig asteroiden ”Yeshuhua”, som kan symbolisera Herren som en god fader, som förbereder sig att ta emot barnet.

FN och Agenda 2030

En annan intressant sak är att asteroiden UN (Förenta Nationerna) samtidigt är inne i stjärnbilden Jungfrun. Den 18-19 september håller FN ett möte om Agenda 2030 som har fått stor uppmärksamhet. Utöver FN:s mål ska man även ta upp olika kriser i världen och diskutera “transformativa åtgärder” som krävs för att Agendamålen ska uppnås 2030. Begreppet “transformativa” åtgärder är vanligt inom WEF (World Economic Forum) och innebär att kriser ska användas för att skapa helt nya samhällssystem. Det samhällssystem som avses här är en global agenda som bygger på ett antikristligt kontrollsamhälle och banar väg för antikrist och vilddjurets märke. Vilka antikristliga åtgärder som kommer att beslutas och om det är då Antikrist träder fram och sluter ett förbund med de många är frågor som väcks.

Världen och den globala eliten förbereder vägen för “den starke mannen” och världen ropar efter globala beslut och en ny världsordning. Antikrist kommer att vara den som leder världen in i detta.

Francis – Påven och skökokyrkan

Upp 17:5 – På hennes panna var skrivet ett namn, en hemlighet: “Det stora Babylon, mor till jordens skökor och skändligheter. 

Även asteroiden “Francis” befinner sig precis ovenför Jungfrun.  Att denna också är placerad tillsammans med de andra intressanta asteroider är ingen tillfällighet. Det har gått fem år sedan att den argentinske kardinalen Jorge Mario Bergoglio valdes till påve och bytte namn till Francis/Franciskus. Min tro är att påven och den katolska kyrkan kommer att representera skökokyrkan i vedermödans tid, och kommer då att samarbeta med Antikrist fram till mitten i vedermödan, då det religiösa Babylon möter sitt slut. Påven får med andra ord en central roll i den första delen av vedermödan.  

666 Desdemona

Upp 13:18 – Här krävs vishet. Den som har förstånd ska räkna ut vilddjurets tal, för det är en människas tal. Och dess tal är 666

Lika otroligt är det att asteroiden 666 Desdemona också befinner sig i Jungfrun samtidigt och inte långt från asteroiden FN. Talet 666 är taget från Uppenbarelseboken och är synonymt med vilddjurets märke. Ordet ”Desdemona” liknar ordet ”demon” och betyder “olycksbådande” eller “otursbringande”, översatt från grekiska. Förutom att detta kan kopplas till FN och Agenda 2030 vet vi att det sker stora förberedelser för att introducera vilddjurets märke. Det som håller antikrist och den falske profeten tillbaka är uppryckandet av Guds församling.

Avslutning

Luk 21:25 – Tecken ska visa sig i solen och månen och stjärnorna, och på jorden ska folken gripas av ångest och stå rådlösa vid havets och vågornas dån. 

Ingen känner dagen eller stunden utom Herren, men det här kan vara en väldigt intressant och profetisk händelse som både pekar på uppryckandet och vedermödans början.

Vi upplever hur stjärnbilden Jungfrun är i centrum för församlingen som ska förlossas, med Herren som står och tar emot barnet. FN driver en global agenda och antikrist med införandet av vilddjurets märke. Herren lovade att det skulle finnas tecken på himlen före hans ankomst, och här verkar det som att vi ser ett sådant tecken.

Jesus kommer mycket snart!

Mikael

Källa: denytterstatiden.blogspot.com

Leave a Reply