Tecken i himlen – Planeter på rad och djävulens komet

Luk 21:25 – Tecken ska visa sig i solen och månen och stjärnorna, och på jorden ska folken gripas av ångest och stå rådlösa vid havets och vågornas dån. 

Jag har tidigare skrivit om den solförmörkelse som inträffar den 8 april 2024. USA kommer att uppleva en total solförmörkelse som sträcker sig tvärs över hela kontinenten. Det inträffade en liknande solförmörkelse i USA år 2017, som fick stor uppmärksamhet. Det som är intressant är att om man sammanför dessa solförmörkelser längs deras bana över USA så bildas ett svart kors över den amerikanska kontinenten. Det här kan vara ett intressant himmelskt tecken som både kan peka mot dom över USA och vara kopplat till ändetiden.

7 planeter på rad

Något intressant som sker samtidigt med solförmörkelsen är ett annat tecken i himlen. När den stora amerikanska solförmörkelsen korsar Amerika kommer de sju andra planeterna i vårt solsystem att samla sig i en linje och stå i rad. Solen, månen och de övriga planeterna i vårt solsystem kommer då att synas i en rak linje på himlen när man betraktar från Jerusalem mot öst. Det är en extraordinär händelse som sker väldigt sällan.

Devils comet (Djävulens komet)

Inte nog med en ovanlig solförmörkelse och planeter som står i rad, så är en stor komet, större än Mount Everest på väg mot jorden. Kometen heter 12P/Pons-Brooks, men kallas också “Djävulens komet” (devils comet) eftersom den exploderar våldsamt var 15:e dag och skjuter ut is och gas som liknar horn. Kometen är vanligtvis inte synlig, men under själva solförmörkelsen har den potential att bli mycket ljus och kan därför ses med kikare eller blotta ögat. Den kommer att vara som närmast solen den 21 april.

Något att intressant är att just den 8 april befinner sig kometen i stjärnbilden väduren, som egentligen är lammet och är en bild på Kristus. Kan det här vara en symbol på Kristus som mycket snart kommer att bryta det första sigillet som betyder att Antikrist kommer att träda fram?

Astronomiska tecken som pekar på framtidiga händelser

1 Mos 1:14 – Gud sade: ”På himlavalvet ska finnas ljus som skiljer dagen från natten. De ska vara tecken som utmärker högtider, dagar och år, och de ska vara ljus på himlavalvet som lyser över jorden.” Och det blev så.

Redan vid skapelsen av solen, månen och stjärnorna förkunnar Herren att deras syfte inte bara är att skilja dagen från natten, utan också att de ska vara “tecken som utmärker högtider, dagar och år”. I detta sammanhang betyder ordet “tecken” “bestämda”, “angivna” eller “planerade” tidpunkter. Det syftar främst på Herrens högtider som Han gav Israels folk, men också allmänt på viktiga händelser som Herren har förutbestämt. 

De ska med andra ord vara profetiska markörer som signalerar, varnar och pekar på kommande händelser där Herren interagerar med människor.

Joel 2:30 – Och jag ska göra tecken på himlen och på jorden, blod, eld och rökpelare. Solen ska vändas i mörker och månen i blod innan Herrens dag kommer, den stora och skrämmande.

Petrus citerar dessa verser när han förkunnar om den uppståndne Jesus för israelerna på pingstdagen. Dessa verser talar både om utgjutandet av den helige Ande och om tecknen på himlen som ska visa sig innan Herrens dag kommer. Här betyder ordet “tecken” – “under”, “varsel” eller “ett tecken eller symbol för framtida händelse”. 

Det som är intressant med denna vers är att dessa himmelska tecken inträffar innan Herrens dag, som är tiden för dom då Gud bedömer människan. Dessa astronomiska händelser på himlen ska alltså vara tecken som pekar på en framtida händelse som i detta sammanhang är vedermödans tid.

Luk 21:25- Tecken ska visa sig i solen och månen och stjärnorna, och på jorden ska folken gripas av ångest och stå rådlösa vid havets och vågornas dån. 

Jesus framhäver också stjärnor och planeter när han talar om tecken som ska visa att hans återkomst och ändetiden är nära. Ordet ”stjärna” kommer från det grekiska ordet ”ástron”, som också används i en mer generell mening för att hänvisa till både himlakroppar som stjärnor, stjärnkonstellationer, kometer, asteroider och andra himmelska objekt.

Kometer som den vi upplever här i april kan med andra ord vara ett tecken som pekar på kommande händelser.

Avslutning

Jesus förkunnade att vi ska titta uppåt för att förstå hans återkomst. För i den sista tiden kommer det att finnas astronomiska tecken som kommer att vittna om ändetidens händelser. Vi upplevde himmelska tecken vid Jesu födsel och vid Herrens död och uppståndelse för 2000 år sedan. Varför skulle inte Herren på samma sätt proklamera så stora händelser som de dödas uppståndelse och församlingens uppryckande, antikrists framträdande och vedermödans tid genom tecken i himlen?

Herren lovade att innan Herrens dag och vedermödans tid börjar kommer vi att se dessa tecken som en varning på att detta står för dörren. Så när Guds församling upplever och ser tecken i himlen och på jorden, borde det vara en väckarklocka som får oss att vakna och inse att tiden är knapp.

Den här solförmörkelsen får mycket uppmärksamhet, och det kan mycket väl vara ett av dessa profetiska tecken som Herren talade om. Min personliga tro är att vi är mycket närmare Jesu återkomst än vi inser själva. Herren uppmanar oss att lyfta huvudet och se på vår Frälsare, för han kommer mycket snart.

Vi väntar på den sista basunen och Herrens mäktiga röst som ska kalla oss hem. Jesus kommer snart!

Mikael

Källa: denytterstatiden.blogspot.com