Tidens tecken ropar!

Tecken i himlen och tecken i jorden. Tecken som inte kan betvivlas eller ifrågasättas. Vi ser dom på område efter område, samtidigt som vi ser profetiska löften få början till sitt uppfyllande. Det är löften, som har med vedermödans tid att göra. Kära vänner – vi är där nu, och vi är den generation som bevittnar dessa tecken, och vi är den generation som får nåden att se dem uppfyllas.

En tid av upplösning

2 Pet 3:11 – När nu allt detta går mot sin upplösning, hur heligt och gudfruktigt bör ni då inte leva

1 Kor 7: 29 – Men det säger jag er, bröder: Tiden är kort

Petrus kan inte beskriva den tid vi lever i bättre, är när han skriver att ”allt går mot sin upplösning”. Bara några av de otroliga händelser som vi har upplevt i den sista tiden bekräftar detta.

Här i november 2017 underskrev tusentals vetenskapsmän ett undertecknat ”varningsbrev” till mänskligheten, där det varnades för en kommande och imminent apokalyps. Jordbävningar, vulkanutbrott och våldsamma förändringar i jordens klimat, vittnar om att detta varningsbrev är på allvar.

Månaden efter, blev profetian i Sak 12 högaktuell, då Trump proklamerade Jerusalem som Israels huvudstad. Det resulterade i, att en koalition på 50 muslimska länder samlades, för att stå tillsammans mot detta beslut. Den 21 december, röstade hela 128 länder för en resolution som kräver att USA tar tillbaka sitt beslut att erkänna Jerusalem som Israels huvudstad. Jerusalem frågan blev en ödesfråga, precis som det profetiska ordet säger att den kommer att bli.

Om det är på det sätt att Herren kommunicerar och använder tidsperioder i sitt skapande och handlade, så är också det ett tecken på att vi är vid tidens ände. Många menar att vi just lever i det 6000 året för människans skapelse, i det 120 jubileumsåret (120×50), och i själva avslutningen av det 50 jubileumsåret, som avslutas i mars 2018.

Rykten av krig

Hela USA, var så nära man kan komma ett reguljärt krig, när alla invånarna i Hawaii fick en varning på deras mobiltelefoner, att en missil från Nordkorea var på väg och att det inte var en övning. Situationen mellan dessa två länder är på helspänn, och att den här världen balanserar på gränsen till kärnvapen krig. Påven var också ute och bekräftade denna stigande fruktan, där han gav uttryck för att ”vi är på gränsen och att det finns en risk”.

Den 90 åriga kvinnans profetia

En annan intressant profetia, som jag ibland återkommer till, är den profetia som en norsk kvinna fick i 1968, som predikanten Emanuel Minos fick frambära. Där talar kvinnan om det tredje världskriget och Jesu återkomst (uppryckandet av församlingen) i samma andetag. Det var med andra ord två händelser som hörde ihop, eller tidsmässigt var mycket nära varandra. Andra utombibliska profetior som bekräftar denna profetia, är bland annat Birger Cleassons kända profetia, ”dom över Sverige”, som bland annat talar om, att när kriget startar så kommer uppryckandet att ske.

Jag blir samtidigt påmind av ett flertal utombibliska profetior från syskon över hela världen, som talar om att ”så snart att bomber faller ner, så kommer vi att ryckas upp”.

Avslutning

Upp 3:11 – Jag kommer snart. Håll fast vid det du har så att ingen tar din krona.

Hur många fler tidstecken behöver vi, för att förstå den tid vi lever i? Hur mycket mer tydligt måste Herren tala genom tecken i himlen och på jorden, för att vi ska få en förståelse av att vara vaken och bedjande – och att leva i en förväntning till Herrens tillkommelse?

Herren är på väg, och tiden innan han kommer är kort! Herren har lagt ett ord på mitt hjärta, och talat tydligt om det han önskar att vi ska prioritera i våra liv just nu. Han proklamerar denna underbara sanning, att ”Han kommer snart” – och att ingenting i denna avslutande tid, ska få lov till att stjäla vår krona, vår renhet och vår seger.

Tidens tecken pekar på att Jesus kommer mycket snart!

Mikael

Källa: http://denytterstatiden.blogspot.se/

Leave a Reply