Tio klimatbudord lanseras vid Sinai under FN-toppmöte

I närheten av Sinai berg, där Mose fick de tio budorden, ska tio ”budord” för klimatet lanseras. Det hela ska ske under en ”omvändelseceremoni” med representanter för flera religioner i samband med klimattoppmötet i Egypten.

– Ett hån mot Gud, säger förkunnaren Holger Nilsson.

Nyheter · Publicerad 07:00, 10 nov 2022

FN:s klimattoppmöte hålls i år i Sharm El Sheikh på Sinaihalvön i Egypten, mellan den 6 och 18 november. Under konferensens andra vecka, den 13–16 november, arrangeras även interreligiösa klimatevenemang. Bland talarna finns Stockholms biskop Andreas Holmberg, som i samband med sin biskopsvigning 2019 uttryckte att klimatet är den viktigaste frågan.

I samband med en så kallad ”omvändelseceremoni” ska religiösa ledare från olika religioner presentera ”tio universella budord” för klimaträttvisa. De interreligiösa arrangörerna tar fasta på att platsen för konferensen ligger nära Sinai berg, där Mose enligt Gamla testamentet tog emot de tio budorden från Gud.

I presentationen av ceremonin, som kallas ”en profetisk kallelse till klimaträttvisa”, skriver de att Sinai berg är ”en plats av uppenbarelse i det kollektiva medvetandet hos kristendomen, judendomen och islam”. De hävdar att även Muhammed ska ha tagit emot budskap från Gud på denna plats.

”Att COP 27 äger rum i Sinai kan påminna mänskligheten om vårt heliga ansvar att ta hand om Guds skapelse”, fortsätter arrangörerna.

De tio klimat-budorden kommer enligt de religiösa ledarna att främja en ny vision.

”Vi söker en ny vision för mänskligheten och dess hotade existens och vi försöker ta emot och förstärka ett budskap om livsuppehållande livsstil och vanor som mänskligheten behöver höra i dag.”

Arrangörerna skriver vidare att de förändringar som krävs för att minska klimatförändringarna inte kan genomföras utan förändrade attityder och förändrade hjärtan. Religioner är källor till inspiration för den omvandling av hjärtat som behövs, menar de.

Under de interreligiösa samlingarna på COP 27 och efterföljande utbildningssatsningar kommer man därför att lyfta fram ”läror och andliga ideal” från alla religioner, för att hjälpa människor att ”öppna sina hjärtan för förändring”, för vår kollektiva överlevnads skull.

Man skriver även om att ”frigöra religioners kraft”.

De interreligiösa aktiviteterna i Sharm El Sheikh föregicks av en konferens i Jerusalem, arrangerad av det israeliska utrikesministeriets avdelning för världsreligioner. Där samlades religiösa ledare för att diskutera sin roll i klimatarbetet och underteckna en deklaration, där de förklarar att de kommer att agera skyndsamt för att minska klimatförändringarna.

Bland undertecknarna av denna ”Jerusalems klimatdeklaration” fanns representanter för Vatikanen, judendomen, bahai, koptiska kyrkan och grekisk-ortodoxa kyrkan samt en armenisk patriark och en drusisk imam med flera.

Vatikanens ambassadör i Israel, ärkebiskop Adolfo Tito Yllana, uttalade sig i samband med deklarationen.

– Vi behöver en ny kultur av enhet som förstår att jorden är en del av oss och att vi är en del av jorden. Vi är sammankopplade, sade han enligt ett pressmeddelande från den israeliska regeringen.

I stället för att använda det vanligare ordet ”unity” för ”enhet” använde ärkebiskopen ”oneness”, ett uttryck som ofta förekommer i nyandliga sammanhang.

Världen idag hör av sig till förkunnaren Holger Nilsson, som driver den profetiska sajten och tidskriften Flammor, för att höra hur han ser på de interreligiösa inslagen under FN:s klimatkonferens i Egypten.

– Oroande men inte förvånande, säger han.

Holger Nilsson påpekar att intresset för Bibelns förutsägelser växer.

– Människor undrar vad som håller på att hända, säger Nilsson till Världen idag.

Att de religiösa ledarna i världen förenas är enligt honom ett tidstecken i sig.

– Det låter ju bra att samlas och göra något åt klimatförändringarna, men vi vet att det kommer att uppstå en världsreligion i den sista tiden.

De tio budorden för klimatet är ”ett hån mot Gud”, anser Holger Nilsson.

– Om vi hade hållit tio Guds bud så hade det räckt, men i stället har vi vänt ryggen åt honom och då blir det så tokigt att man skapar alternativa budord, säger han.

Många känner oro inför de påtagliga klimatförändringarna och söker lösningar som inte är bibliska, konstaterar han.

– Det är ett utgångsläge som vi inte får missa.

Nu deltar kristenheten i interreligiösa möten i stället för att missionera, men det vi behöver är en väckelserörelse som kopplar in det profetiska ordet, menar Holger Nilsson. Där finns den klarsyn människor behöver.

– Skapelsen predikar nu, och vi som Guds folk behöver predika tillsammans med den. Vi måste ta vara på detta, annars blir vi ointressanta, säger han och syftar på att klimatkatastrofer förutsägs i Bibeln.

Holger Nilsson tror att de som arbetar inom klimatrörelsen har goda avsikter, men han menar att de för en hopplös kamp.

– Vi ska vårda skapelsen, men det är bara Gud som kan komma med lösningen på klimatförändringarna. Enligt Bibeln har skapelsen blivit lagd under förgängelsen, men när Jesus sätter sina fötter på Oljeberget och upprättar sitt tusenåriga fredsrike kommer det till och med att bli harmoni i djurvärlden, säger han.

Källa: Världen Idag