Varning för lag
Steg emot en världsregering. (Skärmdumpning Världen idag).

Världen idag skriver om det som diskuteras kring en ny lag.

Så här skriver man i tidningen: ”Världen idag har vid flera tillfällen rapporterat om en planerad överenskommelse som förväntas ge Världshälsoorganisationen (WHO) större befogenheter att styra över medlemsländernas pandemihantering. Det handlar om ett rättsligt bindande globalt pandemifördrag och drygt 300 föreslagna tillägg och ändringar till WHO:s internationella hälsoreglemente IHR. WHO tillbaka visa detta.

Problemet är, menarden amerikanska tidigare kongressledamoten Michele Bachmann, att det Bidenadministrationen och flera andra länders regeringar vill är just att all beslutanderätt över medlemsländernas hälsovårds- och pandemifrågor lämnas över till FN-organet.

– Detta skulle för första gången i historien skapa en laglig plattform för en världsregering, säger hon i programmet Joni Table Talk på det kristna tv-nätverket Daystar.

Michele Bachmann, som slogs om presidentkandidatsposten för Republikanerna 2012, är en av ordförandena för bönerörelsen Jerusalem Prayer Breakfast och hon uppmanar till bön och fasta för att stoppa WHO:s pandemiplaner.

– Vi behöver be igen, eftersom vi kan förlora den här suveräniteten. Vi kan förlora rätten att resa, vi kan förlora vår rätt att ha kontroll över vad som kommer in i våra kroppar eller alternativa behandlingar om det här går igenom, förklarar Bachmann för programledaren Joni Lamb, som konstaterar att Bibeln talar om en ny världsordning och en världsregering.” Slut citat.

Vi återger igen två citat från artikel: ”en laglig plattform för en världsregering” och ”Vi kan förlora vår rätt att ha kontroll över vad som kommer in i våra kroppar”.

Dessa citat gör att många som studerat det profetiska ordet, hajar till. Det är som en liten förvarning om det som komma skall; världsregering och att något skall föras in eller på människors kroppar. Vi tänker på den antikristliga regimen som kommer och uppmärkning av människor i denna. Det som nu man bara talar om kommer att bli en verklighet.

Det är en signal om var i tiden vi befinner oss. Profetisk vaksamhet behövs i vår tid.


 Holger Nilsson

Källa: Flammor.com

Leave a Reply