Globala initiativ bereder väg för Antikrist och vilddjurets rike

”Den här världen läser bibeln, men utan att veta om det. När den vanliga människan ser ut över världen, så tar denne del i profetiska budskap och bibliska profetior, utan att själv veta om det”.

Jag tänker att det är fler än mig, som reagerar kraftigt när man hör och upplever globala initiativ, där en stor del av världen står tillsammans med en global agenda. Ännu värre är det, när man upplever att människor som inte vill följa denna globala agenda, blir utfrysta, mister sina arbeten eller till och med riskerar att bli straffade.

Vi kan redan nu känna vedermödans andedräkt, som blir allt mer påtaglig i vår vandring här i världen. Beslutningar och utvecklingen sker i en rasande fart. Det är bråttom nu, och de sista förberedelserna ska på plats, innan ryttaren på den vita hästen får lov till att träda fram.

USA:s militär ger tidsfrist för vaccination

Den politiska retoriken blir allt hårdare i USA, när det gäller att indirekt tvinga den amerikanska befolkningen till att bli vaccinerade. Senast är det USA:s militär som ger en tidsfrist till att bli vaccinerad mot Covid-19, om man inte ska riskera att mista sitt jobb. I Ohio har två domare gått så långt, att dom kräver vaccination av dem som släppts med villkorlig dom. Villkoret var att ta emot vaccinationen inom 60 dagar, eller bli dömd till fängelse. Vaccintvång breder sig snabbt till flera länder som betyder inget jobb, inga tågresor och inga restaurangbesök. Det vill säga möjligheten för att leva ett normalt liv.

Det är en kuslig utveckling, som visar att vi med rasande fart är på väg mot ett totalitärt samfund med global övervakning. Vedermödans mörka tid är på väg!

Global skattebetalning

Vi har precis upplevt ett av världens störta tilltag när det gäller globala regler för skattebetalning. Det är hela 136 av världens cirka 195 länder som har blivit eniga i skatteregler för företag runt om i världen. Tilltaget är tänkt att ge en mer rättvis skattebetalning.

Det som är intressant här, är mångfalden och uppslutningen till tilltaget. 2/3 av världens länder har gått med till att göra ett globalt avtal för att införa något som ger mening, rättvisa och något som är mer förmånlig. Det som kännetecknar den sista tiden, är just ”ett och samma sinnelag” som kommer att vara den ande som kommer råda i den här världen. Alla kommer att vara överens om att Antikrist är en hjälte och gudasänd, och någon som den här världen har väntat på. Alla kommer att vara överens om att vilddjurets märke kommer ge trygghet och säkerhet, i en kaotisk och skakad värld.

Avslutning

Den här världen läser bibeln, men utan att veta om det. När den vanliga människan ser ut över världen, så tar denne del i profetiska budskap och bibliska profetior, utan att själv veta om det.

Den här världen har sett Israel återfödas som en nation igen, på en enda dag (Jes 66:8). De ser och upplever massdöd av djur runt om i världen, som är profeterat om i Hosea (Hos 4:1-3). De senaste år har man sett ”Damaskus profetian” gå mot ett uppfyllande (Jes 17:1). Man har också kunnat ta del i Påvens agenda, som ska leda till en ”one world religion” och en ”one world order” (Upp 13). Hade man haft kännedom om vedermödans profetia i 1 Tess 5:3, så hade man haft en förståelse för dess uppfyllande, när FN gång på gång de senaste år har proklamerat ”Safe and Security”. Utan att veta om det, har man också sett Jesu ord uppfyllas, där han profeterar om naturkatastrofer som ska prägla den sista tiden genom hungersnöd, pest och kraftiga jordbävningar.

Det är just bibliska profetiors uppfyllande som bekräftar den tid vi lever i. Det gör att jag lever i vissheten om att min frälsare mycket snart kommer tillbaka. Vi är på tröskeln till avgörande händelser, som samtidigt kommer att påverka resten av ändetidens utveckling – uppryckandet av Guds församling och vedermödans början.

Jesus kommer snart!

Källa: http://denytterstatiden.blogspot.com

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.