Olja bildas på en timme

Oljepump

Forskare har framställt olja inom loppet av en timme! Så det där om att olja skulle ha bildats under miljoner år är helt osant!

Alg-slam

Genom att hettar upp ett alg-slam som liknar ärtsoppa till en temperatur av 350 grader Celsius under ett tryck på 200 bar i lite mindre än 60 minuter förvandlas alg-soppan till råolja.

Detta kan i sin tur kan användas till att framställa bensin, diesel eller flygplansbränsle.

Oljan har bildats genom Noas flod

Detta bekräftar åter igen som bibeltroende geologer har vetat hela tiden, att den begravda oljan och naturgasen som är instängd i marken har bildats genom den världsvida översvämningen i Noas tid som Bibeln beskriver.

Organiskt material

Det behövs ingen långsam process och miljontals år för att bilda olja.

Det enda som behövs är organiskt material (döda växter eller djur), vatten, hög temperatur och högt tryck.

Alla dessa faktorer ingår redan i översvämningen i Noas tid.

Än en gång har det visat sig att Bibeln har rätt!

Källa: Ny teknik: Från alger till olja inom en timme

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.