Ateister bekänner Gud som skaparen

Det finns många framstående vetenskapsmän som tror på en gud i en eller annan form. Många av dem var tidigare evolutionister, men tvingades av sina forskningsrön att överge sådana föreställningar till förmån för en tro på en Skapare.

Anthony Flew – den störste ateisten av dem alla

/bild3/anthony-flew-1653219113.jpg

Anthony Flew var professor vid Oxford University och deltog världen över i debatter samt skrev en mängd böcker. När han såg och begrundade den otroliga ordning som finns i hela universum kom han i tvivel och kunde då inte längre stå kvar i en tro på slumpen som en skapande kraft.

Här är ett berömt citat av Anthony Flew:

”Jag tror nu att det finns en Gud… Jag tror nu att det [bevisen] pekar mot en kreativ Intelligens nästan helt på grund av DNA-forskningen. Vad jag tror att DNA-materialet har gjort, är att det har visat – genom den nästan otroliga komplexiteten i de arrangemang som behövs för att producera liv – att en Intelligens måste ha varit inblandad i att få dessa utomordentligt olika element att fungera tillsammans.”

Fred Hoyle – myntade begreppet Big Bang

/bild3/fred-hoyle-1653219279.jpg

Professorn Fred Hoyle arbetade som matematiker och astronom vid Cambridge University och anses vara en av de främsta vetenskapsmännen under 1900-talet. Fred Hoyle växte upp som ateist och evolutionstroende, men kom med tiden att tro på en skapare eftersom han insåg hur totalt orimligt det vore om slumpen hade skapat alla finjusterade förhållanden i universum.

I sin bok The Intelligent Universe (s.19) skrev han:

”Sannolikheten för att livet skulle uppstå spontant är lika liten som att en tornado skulle blåsa genom ett skrotupplag och sätta ihop en Boeing 747 Jumbojet”.

Richard Smalley – nobelpristagare i kemi

/bild3/richard-smalley-1653219590.jpg

Professorn Richard Smalley arbetade inom områdena fysik, kemi och astronomi vid Rice University i USA. Smalley växte upp i en miljö där darwinismen var en självklarhet eftersom hans mamma ägnade all tid åt naturvetenskap tillsammans med honom. Detta ledde honom till en personlig kristen tro.

”Darwinismen har fått sin dödsstöt genom framstegen inom genetiken och cellbiologin och det är nu tydligt att biologisk evolution inte kan ha inträffat.”

Johnny Bergman: Nobelpristagare och andra prisbelönta forskare, s.63

Arno Penzias – nobelpristagare i fysik

/bild3/arno-penzias-1653219731.jpg

Dr Arno Penzias är känd för upptäckten av den kosmiska bakgrundsstrålningen som han fick nobelpriset i fysik för 1978. Genom sina astronomiska studier förstod han att universum måste haft en början och att dess start inte kan ha uppkommit ur ingenting.

”Astronomin leder oss fram till en unik händelse, ett universum som blev skapat från ingenting och känsligt balanserat för att ge exakt de villkor som krävs för att möjliggöra liv. Istället för att vara en helt otrolig lyckoträff, verkar den moderna vetenskapens observationer tyda på en underliggande, ja, övernaturlig plan.”
”De bästa data vi har idag är exakt vad jag skulle ha kommit fram till om jag bara jag hade haft tillgång till de fem Moseböckerna, Psaltaren och Bibeln som helhet, med tanke på att universum verkar ha en ordning och ett syfte.”

Johnny Bergman: Nobelpristagare och andra prisbelönta forskare, s.82, 84

Henry F Schaefer III – världens mest citerade kemist

/bild3/h-f-schaefer-1653219898.jpg

Professorn Henry F Schaefer III är idag en av väldens mest citerade kemister med över 1300 vetenskapliga artiklar bakom sig. Med tiden blev han dock mer och mer övertygad om att darwinismen saknade stöd i naturvetenskapliga fakta. Långt senare gav han ut en bok som behandlade ämnet, vilken blev en storsäljare.

”Hur uppstod det enkla ting som vi kallar för liv? När de flesta människor med vanlig utbildning föreställer sig enkla livsformer kommer bilden av den enkla amöban genast fram, som man undersökte med mikroskop på gymnasiet. Även om den verkade liten, så är en amöba en mycket invecklad molekylär maskin. Det enklaste självreproducerande biokemiska system vi känner till är mycket enklare än en amöba. Ändå är den molekylära informationen som finns i den allra enklaste levande organismen fortfarande förbluffande och behöver mer än 1000 sidor lång teknisk beskrivning om man skulle vilja diskutera dess stereokemiska egenskaper. Därför är den kritiska frågan i debatten: ’Hur uppstod all den här informationen?’ ”

Henry Frederick Schaefer: Science and Christianity: Conflict or Coherence, s.86 Jesus Kristus

Källa: www.apg29.nu