Den mäktiga väckelsen i Henan-provinsen i Kina som pågår än idag

Henan-provinsen är Kinas tredje största provins med 100 miljoner invånare. Den är lite mindre än England och Skottland tillsammans. Här regerade Shang-dynastin samtidigt som Mose ledde Israels folk ut ur Egypten.

De flesta i Henan är bönder. I denna provins har en kristen väckelse pågått som saknar motstycke i historien. Det är den provins i Kina som har flest kristna. Här har det varit något av en smältdegel för mission utöver hela Kina. Men denna tillväxt har haft ett högt pris. Det är också den del i Kina som verkar ha haft den största förföljelsen av kristna i Kina.

Den första evangelikala missionären som kom till Henan var Henry Taylor från China Inland Mission tillsammans med en evangelist som hette Yang. Det var i april 1875.
Några år senare döptes nio omvända i staden Zhoukou. Det var början till en utveckling där Tre-själv-kyrkan år 1998 räknade in 160 000 medlemmar i Zhoukou och räknade med att det var minst lika många icke-registrerade kristna i området. Idag räknar man med att detta område med 9 miljoner invånare har 1,6 miljoner kristna.

Under 1930-talet svepte väckelser igenom Henan-provinsen då många blev kristna. Missionären David Adeney kom till ett bergsområde 1941 och hittade ett tusental kristna där som hade en stark tro på Jesus makt att hela sjuka. 1949 då republiken Kina bildades räknar man med att det fanns 100000-120000 kristna i provinsen.

Så gick kyrkan under jorden. Man räknar 1960 och 1970-talen till de tysta åren. Under de möten man hade fick man släcka alla lampor och täcka för fönster och dörrar så ingen kunde upptäcka de troende. 1971 räknar de troende i provinsen som en vändpunkt. Genom Den Helige Andes kraft började små bönegrupper med 3-4 troende att uppstå. De kopplade ihop med varandra och en fantastisk väckelse började samtidigt som kulturrevolutionen pågick. En äldre kvinna som hette Su Xing ville bli evangelist, men församlingsledarna tvekade eftersom hon aldrig gått i skola och inte kunde läsa. De troende bad för henne och plötsligt började hon läsa flytande från Bibeln. När man frågade hur hon kunde läsa så sa hon; ”Jag bara pekar med mitt finger på ett ord och Den Helige Ande talar om vad det är.” Hon kunde bara läsa Bibeln, inget annat, och predikade med iver överallt där hon drog fram.

En av de husförsamlingsrörelser som gick fram i provinsen var Born-Again-Movement. En av pastorerna Peter Xu berättar att man tränade 4000 husförsamlingsledare mellan april-november 1996. I slutet av 1996 räknar man med att man hade mellan 10 000-12 000 heltidsarbetare i sin grupp. Sammantaget räknar man med att denna husförsamlingsrörelse hade 117 000 husförsamlingar över hela Kina.

Under 1980-talet uppstod en likadan väckelsevåg som under 70-talet. En pastor från en annan del av Kina åkte dit för att se och träffade en pastor som berättade ”Det är Gud som verkar mäktigt.” Den morgonen hade han döpt 114 personer, en typisk veckohändelse för honom. Det uppskattas att under denna period döptes 3 000 personer varje dag under flera års tid.

En pastor Zhu, som blivit fängslad, kunde inte förstå varför han hamnat i fängelse och frågade Gud. Han fick svaret att han skulle vara i fängelse i 20 dagar och leda 17 mäniskor till tro. Han började predika men inget hände. Dag 14 under vistelsen blev det ett upplopp och en fånge blev dödad. Vakterna visste att de skulle få stå till svars för det och gick till Zhu och sa att de hört att de kristna kunde be för döda och föra dem till liv. De lovade Zhu att om han bad för fången och han kom till liv skulle han få sin frihet. Annars skulle han få 15 år i fängelse. Fången hade varit död i 7 timmar och 20 minuter. Men när Zhu bad för honom kom han till liv. När Zhu släpptes sex dagar senare hade han fört 17 personer till Jesus.

När Zhu kom ut i frihet fortsatte han sin tjänst tills han blev arresterad ett år senare. Under den tiden hade han lett 3000 människor till Jesus.

En Äldste Fu var känd för sitt böneliv. Varje dag hade han förbönstjänst i flera timmar för mer än 60 olika personer som Gud hade lagt på hans hjärta. 1992 blev en 18-års flicka uppväckt från det döda i Nanyang. Hon hade varit sjuk i några veckor i feber och dog slutligen. Två dagar senare passerade en läkare byn och upptäckte de sörjande. Han inspekterade flickans kropp och skrev ut en dödsattest. På tredje dagen efter hennes död när begravningen skulle börja kom Äldste Fu till byn tillsammans med några andra kristna. De bad att kistan skulle öppnas och ställde sig runt och började lovprisa Gud. Efter 3 timmar bad Fu att livet skulle återvända. Guds kraft kom och flickan satte sig upp. Hennes bestörta släktningar hjälpte henne ur kistan och gav henne något att dricka. Föräldrarna tog sedan dödsattesten och åkte tillsammans med dottern runt i byarna i området runt Henan och Hubei och berättade vad som hänt. Sex hela byar med fler än 6000 personer blev omvända.

Västra delen av Henan-provinsen är bergig.

Så fortsätter det berättelse efter berättelse om Guds märkliga kraft och den fantastiska väckelserörelsen i Henan-provinsen.

Samtidigt har en fruktansvärd förföljelse pågått. 2010 började en ny förföljelsevåg från kommunistiska partiet med tusentals arresteringar. Kyrkan i Henan-provinsen har igen tvingats att gå under jorden.
Under 2019 gjordes en kampanj för att ta bort korsen på kyrkorna i Henan-provinsen och över 4500 kors avlägsnades från kyrkorna.

Vissa menar att det är 10 miljoner kristna i provinsen Henan. Myndigheterna själva hade siffran 5 miljoner år 1998. Det är ingen som riktigt vet, men ett är säkert – förföljelse har sällan varit en nackdel för kyrkans tillväxt.
Beräkningar görs att med den växt som är nu totalt i Kina kanske det är 160 miljoner kristna 2025 och 247 miljoner år 2030 i landet.

Från Paul Hathaway

Källa: www.narjesuskomtillstan.se