Elin lämnade nyandligheten och fann friden hos Jesus

Sökandet inom yoga och nyandlighet förmörkade hennes livsväg. När Elin Andersson började läsa Bibeln fann hon den frihet hon innerligt längtat efter.– När jag gav mitt liv till Jesus kom den frid och läkning jag så länge desperat sökt efter, säger hon.

39-åriga Elin Andersson är bördig från Skellefteå och van vid vackra och rofyllda vinterlandskap. Och det var hemma i Västerbotten som hon för första gången fick höra talas om det kristna budskapet.

– Jag hade en trygg uppväxt där jag gick i både kyrkans barntimme och kyrkans öppna förskola. Min mamma hade en tro och ville gärna få in mig i ett kristet sammanhang, berättar hon.

I unga år bad Elin ofta, men med tiden bytte hon inriktning i sitt sökande efter frid och frihet.

– Jag var 24 år, hade drabbats av utbrändhet och var sjukskriven i ett halvår. I samband med det fann jag ingångar till new age, som ledde mig vidare bortom det som den professionella vården tipsade om.

Elin ägnade alltmer av sin tid till meditation och yoga, men detta gav henne ingen ro i själen. I stället tilltog det inre mörkret inom henne.

– Med tiden blev mina upplevelser av det nyandliga allt mer obehagliga. Det var som om demoner präglade mina tankar, det var verkligen inga goda eller kärleksfulla krafter, minns hon.

Elin hade då sedan lång tid tillbaka tvivlat på om livets mening verkligen är att jäkta efter status och prylar.

– Redan innan jag gick in i yogan ifrågasatte jag det samhälle vi lever i. Jag ville fly från stressen och trodde att yogan skulle stilla min längtan efter inre frid. Men i stället mådde jag bara sämre och sämre.

För omkring två år sedan styrde Elins andliga kompass in henne i den riktning hon i dag menar är den enda rätta.

– Jag kände mig fortsatt nyfiken på att hitta nyandliga grejer och sökte runt på internet. Men samtidigt dök namnet Jesus Kristus och den kristna tron allt oftare upp i mina tankar. Jag kände mig manad att börja läsa Bibeln.

Samtidigt ägnade hon sig åt en kurs som skulle utbilda henne till instruktör inom medicinsk yoga. Den inre kampen blev stundtals hård, men Elin kände att hon inte hade något att förlora.

– Jag kämpade hårt med mitt inre motstånd, men då jag mådde så dåligt och ville bli befriad valde jag att börja läsa Bibeln.

Och bibelläsningen gav mersmak. Snart började Elin besöka gudstjänster i kyrkan, vilket hjälpte henne vidare mot att finna de svar hon sökte.

– Jag började även be till Jesus varje dag och sade till Gud att jag ville ge hela mitt liv till honom.

I dag tvekar inte Elin om vad som betyder allra mest i hennes liv.

– Jesus Kristus har helat mig. Jag har läkt, numera är jag hel. När jag gav mitt liv till Jesus kom den frid och läkning jag så länge desperat sökt efter.

Om Elin får chansen att ge en medmänniska ett gott råd väljer hon att rekommendera den personen att börja läsa Bibeln.

– Ingen bok har förändrat mitt liv så som Bibeln gjort! Jag är övertygad om att Bibeln är Guds ord. Jag vill uppmuntra varje människa att ge sig själv chansen att läsa igenom hela Bibeln åtminstone en gång, säger hon.

Relationen med Jesus handlar om ett val som inte är beroende av känslor, fortsätter Elin.

– Sociala medier kan användas till bra saker, men man hamnar lätt i ett negativt ekorrhjul om man matar sig med kvällstidningarnas rubriker så fort man vaknat. Att börja dagen i stillhet inför Gud i samband med min frukost gör en betydande skillnad för mig.

Själv använder hon sina sociala medieplattformar till att sprida det glada budskapet om Jesus Kristus till sina vänner.

– Nyandlighet utgår från individen själv. Jag vill utmana alla som sysslar med yoga och meditation, utan att känna sig fridfulla och läkta, att i stället söka sig till Jesus. För det är endast Jesus som kan ge oss människor verklig trygghet och frid.

För en tid sedan gjorde Elin en tillbakablick på ett Instagramkonto om yoga som hon tidigare följt på daglig basis.

– Det som slog mig var att personen som står bakom kontot skriver samma saker. År ut och år in, men inget positivt tycks någonsin hända. Yogans budskap är att läkning och frid finns någonstans, men att man måste gå igenom mycket smärta längs vägen dit.

Elin har fått erfara att det inte är gratis att vara frimodig med sin tro på Jesus. Det kostar på att gå emot den ström av sekularisering som tycks vara utbredd i dagens samhälle, menar hon, och påminner om att Bibelns värderingar ofta ses som otidsenliga och inaktuella.

– Jag tror så här: när man ber Gud om att få vara ett redskap för honom kommer Gud att ge styrka till det. Detta är vad meningen med livet nu handlar om för mig, att tjäna Gud innebär att betjäna andra människor. Alltså raka motsatsen till den väg jag var inne på inom yogan, som handlar om jaget.

Elins längtan inför framtiden är att gå den väg Gud vill att hon ska gå.

– Att våga gå emot strömmen och tala om saker som man vet är känsligt och impopulärt kan kosta på. Men när man ber Gud om att han ska använda en för sina syften kommer han att öppna dörrar man själv aldrig tänkt på. Jag är så förundrad över hur Gud leder mig varje dag och jag kan leva en dag i taget numera, utan att känna rädsla för framtiden.

Sedan 2010 bor Elin i Karlskrona där hon arbetar som legitimerad arbetsterapeut inom kommunens hemsjukvård. Även hennes nuvarande hemstad erbjuder naturens stillhet, om än hembygdens vita snö oftast är utbytt mot blått vatten.

– Jag trivs i naturen bland växter och djur som Gud skapat, de stunderna betyder mycket för mig, säger hon.

När Elin i dag ser tillbaka tror hon att dåtida böner fått betydelse för hennes både nutida och framtida tillvaro.

– Min mormor och morfar var båda starkt troende kristna människor som levde långa liv här på jorden. Jag vet inte säkert eftersom vi aldrig pratade om det, men jag känner mig ändå övertygad om att de bad många böner för mig som blivit besvarade först efter deras egna jordeliv.

Ibland är livet på jorden plågsamt, vare sig man är kristen eller inte. Elin är ändå trygg i att tron på Jesus bär även under de stunderna. Hon bär själv på sorgen och saknaden efter sin mamma, som flyttat hem till himlen.

– När jag tänker på ateismen … Jag skulle själv jag inte orka med en tillvaro utan min tro på en god och kärleksfull Gud. Inom det nyandliga tror man att alla kommer till Gud på sitt eget sätt, men numera vet jag att Jesus är enda vägen till gemenskap med Gud.

Elin har tidigare gått igenom flera perioder med utmattning och lång sjukskrivning. I dag är hon noga med sina prioriteringar – Jesus som grund och sedan en arbetsbelastning som hon känner att hon mäktar med.

– Man pratar om heltidsarbete som norm, men jag tänker att det inte är optimalt för alla människor. Numera jobbar jag 75 procent, vilket hjälpt mig att finna en vardag i balans. Om jag åter skulle börja arbeta heltid tror jag att jag blivit utmattad och sjukskriven om och om igen.

Rädsla och oro är ting som aldrig kommer från Gud, menar Elin.

– Jag är trygg i att tron bär, även om det kan vara tufft i den värld vi lever i. Det är som om en tyngd har släppt från mina axlar, jag har funnit en trygghet och vet vart jag kan vända mig även när livet är utmanande.

Ola Karlman

Källa: Världen Idag