Hur blir man kristen?

”Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv.” (Joh 3:16).


För några år sedan kommenterade jag om synd i ett internetforum. Till en kvinna sa jag: ”Genom Jesus kan du få förlåtelse för dina synder”. En annan person blev då mycket upprörd och skrev: ”Hon har inte gjort någon synd!”

Varför blev diskussionen så upprörd när jag talade om synd? Jag tror att svaret ligger i hur vi ser på synd. En vanlig uppfattning om synd är att det är grova gärningar såsom mord och stöld. Med detta synsätt skulle endast ett fåtal, kriminella personer räknas som syndare. Men vilka menar Bibeln är syndare?

”Alla har syndat och saknar härligheten från Gud…”(Romarbrevet 3:23).

”Men alla har avfallit, alla är fördärvade. Ingen finns som gör det goda, inte en enda.” (Psaltaren 14:3)

När vi läser verserna förstår vi att Bibeln har en vidare syn på synd än vad många människor har. Enligt Bibeln har alla människor syndat. Gud skapade en god värld. Men ända från historiens början valde människan att följa sin egen vilja och att vända sig bort ifrån Gud. Människan ville själv bestämma vad som är rätt och fel. På det sättet kom synden in i världen, och med synden döden. Mer om det kan du läsa här.

Vad räknas som synd enligt Bibeln?

Det är inte människan, utan endast Gud, som är alltings skapare och Herre, som har rätt att bestämma vad som räknas som synd. Gud är kärlek, men han är också rättfärdig och helig. Han är en som bestämmer över vad som är rätt och fel. Det Gud tycker är fel och orättfärdigt, är synd.

De kändaste av Guds lagar i Gamla testamentet är de tio Guds bud. Men i Gamla testamentet finns faktiskt över 600 bud! Buden (lagarna) visar hur Gud vill att vi ska leva för att leva ett rättfärdigt liv. De flesta har nog någon gång hört talas om de tio Guds bud. Du kan läsa dem online här. Har du syndat enligt Gud? Du kan börja med att svara på fyra frågor:

– Har du någon gång missbrukat Guds namn?
– Har du någon gång ljugit?
– Har du någon gång stulit, till exempel laddat ned en film?
– Har du någon gång vanhedrat din far och din mor?

Om du svarade ja på någon av frågorna, betyder det att du brutit mot något av Guds tio bud. Även i Nya testamentet kan vi läsa vad som räknas som synd. Här är några exempel:

 • Sexuell omoral, ockultism, avgudadyrkan och lögn (Uppenbarelseboken 21:)
 • Den som ser med begär på en kvinna har redan begått äktenskapsbrott med henne i sitt hjärta. (Matteusevangeliet 5:28).
 • Att kalla någon för idiot eller dåre är synd (Matteusevangeliet 5: 21-22).
 • Att inte älska sina fiender (Matteusevangeliet 5: 43-44)
 • Att inte göra gott mot alla, även de som gör ont (Lukasevangeliet 6:33)
 • Att inte älska alla människor (Galaterbrevet 5:14).

Säkert har du brutit mot flera av dessa bud. Vad får det för konsekvenser?

Syndens konsekvenser

Synden ger förstås mycket negativa konsekvenser både för vårt eget och andras liv. Synden är vad som fördärvar jorden. Synd är vad som ligger bakom förtryck, våld och död. Syndens följder innebär, förutom de omedelbara och långsiktiga konsekvenserna, att vi känner oss hopplösa, misslyckade, deprimerade och dåliga. Med synden kom döden, sjukdomen och lidandet in i världen. Men syndens fall går ännu djupare än så. Såhär skrev profeten Jesaja:

”Nej, det är era missgärningar
som skiljer er från er Gud,
era synder döljer
hans ansikte för er
så att han inte hör er.” 
(Jesaja 59:2)

Genom synden är vi skilda från Gud! Synden ligger ivägen och blockerar så att människan inte kan komma nära Gud. Detta är inte vad Gud hade i åtanke när han skapade människan:

“Och Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne, till man och kvinna skapade han dem.” (1 Moseboken 1:27)

Men genom att människan valde att synda, blev hon åtskild från Gud. Här hade Djävulen ett stort inflytande (se till exempel 1 Moseboken 3:1) , och än idag frestar han människan på olika sätt.

Vi behöver Guds förlåtelse!

Under flera tusen år gav Gud människan chansen att bättra sig, något man kan läsa om i Gamla testamentet. Men om och om igen föll människan i synd. Så läser vi i Jesajas bok:

”Detta såg Herren,
och han var missnöjd med
att det inte fanns någon rättvisa.
Han såg att ingen steg fram,
han var förundrad
över att ingen grep in.
Då hjälpte honom hans egen arm,
och hans rättfärdighet
stödde honom.” 
(Jesaja 59:15-16).

Gud behövde själv lösa problemet med människornas synd. Gud är en rättfärdig Gud och därför måste synden bestraffas. I Gamla testamentet försonades synden genom olika djuroffer. Men tillslut gjorde Gud det slutgiltiga offret genom att offra sin egen Son.

Goda gärningar räcker inte – Endast Jesus är vägen till Gud

En av de mest kända bibelverserna lyder:

”Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv.” (Johannesevangeliet 3:16)

Trots att människorna syndade och förkastade Gud älskade Gud dem! För ca. 2000 år sedan dog Jesus, Guds son på Golgata, en avrättningsplats utanför Jerusalem. Han tog då på sig det straff som egentligen borde tillhöra oss på grund av våra onda gärningar.

Det är viktigt att du förstår att du inte kan frälsa dig själv genom att göra goda gärningar. Tänk dig en person som mördar en oskyldig människa på gatan. Sedan gör han goda gärningar resten av sitt liv. Men de goda gärningarna förändrar inte det faktum att han har tagit ett liv. Han är fortfarande en mördare! Inför Gud är han fortfarande skyldig. Men Gud utgav sin Son, Jesus Kristus, som det slutgiltiga syndoffret för våra synder. Detta är en gåva av nåd, inte av egna gärningar. Detta kan du läsa om bland annat i Romarbrevet 3:23-28.

Jesus är vägen, ja, enda vägen till Gud, Fadern! Genom att tro på Jesus är vi försonade med Gud. Jesus inte bara dog för våra synders förlåtelse. Han uppstod också från de döda! Idag leva vårt liv med honom. Jesus älskar dig och vill att du ska känna hans kärlek!

”Jesus sade till honom: ”Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig.” (Johannesevangeliet 14:6).

”Jesus sade: ”Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör, och den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö.” (Johannesevangeliet 11:25-26).

En del frågar sig hur en god Gud kunde utge sin egen son till döden, men Jesus säger:

”Fadern älskar mig därför att jag ger mitt liv för att sedan ta det tillbaka. Ingen tar det ifrån mig, utan jag ger det av fri vilja. Jag har makt att ge det, och jag har makt att ta tillbaka det. Det budet har jag fått av min Far.” (Johannesevangeliet 10:17-18)

Räcker förlåtelsen för mig?

Det finns de som tror att de inte syndar alls, också finns de som tror att de syndat så mycket att förlåtelsen inte ska räcka till. Kanske kände Petrus, Jesu lärjunge, detsamma när han sade:

”Gå bort från mig, Herre! Jag är en syndig människa.” (Lukasevangeliet 5:8).

Men Petrus blev en av de stora apostlarna, varom Jesus sade:

”Och jag säger dig: Du är Petrus, och på denna klippa ska jag bygga min församling, och helvetets portar ska inte få makt över den.” (Matteusevangeliet 16:18).

När Jesus gick på jorden var det just syndarna han förbarmade sig över. Han visste att de behövde honom. Han sade:

”Det är inte de friska som behöver läkare, utan de sjuka.” (Mattevangeliet 9:12).

En man som hade mycket grova synder i bagaget var Paulus. Han hade förföljt kristna och medverkat till att de dödades. Men efter en uppenbarelse från Jesus omvände han sig. Ananias skickades till honom med budskapet:

”Våra fäders Gud har utvalt dig till att lära känna hans vilja och att se den Rättfärdige och höra rösten från hans mun. Du ska vara hans vittne inför alla människor och vittna om vad du har sett och hört. Och nu, vad väntar du på? Res dig och låt dig döpas och tvättas ren från dina synder och åkalla hans namn.” (Apostlagärningarna 22:14-16).

Förlåtelsens följder

Du har nu läst om syndens konsekvenser och fått veta att det finns en förlåtelse att ta emot från Gud. Men vad är förlåtelsens konsekvenser? Varför ska vi ta emot denna förlåtelse som genom Jesu försoningsoffer erbjuds av Gud?

Ja, de flesta, om inte alla, i denna värld söker en mening med livet. Men många gånger känner vi som det står i Jesaja:

”Därför är rättvisan fjärran från oss,
rättfärdigheten når oss inte.
Vi väntar på ljus,
men här råder mörker,
på solsken,
men vi vandrar i dunkel.”
 (Jesaja 59:9)

På olika sätt försöker man hitta lycka och frid, utan att lyckas. Det är för att man letar på fel ställe. Meningen med livet, lyckan och friden endast finns hos Jesus.

Bibeln räknar upp otaliga fördelar vi får när vi tar emot Jesus. Här nedan ska jag nämna några av dem. Genom att tro på Jesu försoningsoffer och motta förlåtelsen får du:

 • Evigt liv tillsammans med Jesus och Gud (Joh 3:16, Joh 5:24, Joh 6:47)
 • En mening med livet här på jorden (Gal 2:20, 1 Kor 6:19, Matt 4:19, Apg 1:8)
 • En ny identitet (1 Petr 1:17, Gal 2:20)
 • Motta den helige Ande, som Jesus kallar ”Hjälparen”. (Apg 2:38).
 • Den helige Andens gåvor (1 Kor 12)
 • Ta emot den helige Andens frukt: Kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning (Gal 5:22-23).
 • Försonas med Gud och får därmed en nära och personlig relation till Jesus och Gud. (Ef 2:16, Kol 1:22)

Hur blir jag förlåten?

Så vad behöver du göra? Såhär säger Bibeln:

”För om du med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, ska du bli frälst. Med hjärtat tror man och blir rättfärdig, med munnen bekänner man och blir frälst. Skriften säger: Ingen som tror på honom ska stå där med skam. Här är ingen skillnad mellan jude och grek. Alla har samme Herre, och han ger av sin rikedom till alla som åkallar honom. Var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst.” (Romarbrevet 10:9-13).

Att ha tro innebär inte bara att man med sitt förstånd godkänner att Jesus är Guds son. Jesus vill att du personligen överlåter dig till honom. Att göra det är det bästa och viktigaste beslutet i hela ditt liv.

Överlåtelsen sker när du vänder dig till Gud, erkänner att du handlat fel mot Gud, dina närmaste och dig själv. I Jesu namn ber du till Gud om syndernas förlåtelse. Gud och Jesus kommer in i ditt liv som en verklig förändringskraft, och du får hjälp att vända dig bort från dina synder.

Tro på det Jesus redan har gjort för dig, ta emot honom i ditt liv, och bekänn det. Bekänn att du är en syndare, be om förlåtelse för dina synder och tacka för att du är förlåten. Bekänn att Jesus är Herre. När du har gjort detta är du frälst (räddad), du är en kristen. Du är medlem i Guds familj och Gud är din Far. Du får en nära och personlig relation till Jesus och Gud. Det är därför vi brukar säga att kristen tro inte är en religion utan en relation.

Vad händer sedan?

Bibeln säger att efter att man mottagit Jesus som sin frälsare ska man döpas.

”Petrus svarade dem: ”Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att era synder blir förlåtna. Då får ni den helige Ande som gåva.”(Apostlagärningarna 2:38)

”Jesus svarade: ”Jag säger dig sanningen: Den som inte blir född av vatten och Ande kan inte komma in i Guds rike.” (Johannesevangeliet 3:5)

Dopet symboliserar att du dör (går under vattnet) och återuppstår (kommer upp ur vattnet) tillsammans med Jesus. Du blir pånyttfödd och mottar den helige Ande som gåva. Jesus kallar den helige Ande för Hjälparen.

”Men Hjälparen, den helige Ande som Fadern ska sända i mitt namn, han ska lära er allt och påminna er om allt som jag sagt er.” (Johannesevangeliet 14:26)

Bibeln uppmanar oss till omvändelse, att ångra våra synder och att försöka sluta synda. Vi försöker att bli mer lika Jesus. Detta kan vi inte klara själva, utan det måste ske genom den helige Andes ledning. Detta kallas ”helgelse”. Att försöka leva på ett bättre sätt är lättare med hjälp av Guds ord och ledning av den helige Ande. Även om kristna också syndar, är det viktigt att du inte frivilligt fortsätter att leva i synd.

Källa: Jesaja53.se