Iranska polischefen Sanna blev pastor

Iranska Sanna Mansouri var en tuff polis med hög ställning i samhället, men när hon vägrade bära slöja förlorade hon sitt jobb. Hennes andliga hunger ledde henne till en hemlig huskyrka i Teheran.

Hon var en av två hundra tuffa tjejer, som kvalade in till den krävande utbildningen av polisbefäl i iranska huvudstaden Teheran.
Hon var en av hundra, som fick fortsätta efter det att halva styrkan gallrats bort och hon var sedan en av de femtio, som examinerades och stolt fick fästa befälsknappen på uniformen.
Som polisbefäl var hon garanterad ett intressant och välbetalt jobb och som bevis för status och ställning hade hon tillgång till privatchaufför, som en bland flera andra förmåner.
Men i all framgång bar det ansedda polisbefälet Sanna Mansouri på ett stort tomrum, som den upphöjda ställningen inte förmådde att fylla.
Hon kände att något väsentligt fattades, men hon visste inte vad. Märkliga drömmar hade dock låtit henne ana att det fanns något mer som kunde tillfredsställa, än positioner och materiell välfärd.
För Sanna Mansouri skulle det krävas flera märkliga drömmar och dramatiska händelser innan hon skulle få sin andliga längtan uppfylld. Efter idogt sökande fann hon i Jesus vägen till den stora friden och tryggheten och i dag är det före detta iranska polisbefälet ett levande bevis för att den som söker också finner.

– Erbjudande från Jesus.se! –

Kom till Sverige
I början av 1990-talet kom Sanna som flykting till Sverige och efter genomförda teologiska studier har hon verkat som pastor inom Svenska missionskyrkan i Göteborg.
Numera har hon en pastorstjänst i Mölndal och hon är också flitigt ute i landet och berättar om sin radikala livsförvandling. Inte minst bland muslimer har hon blivit till stor välsignelse och många är också de, som Sanna fått leda till frälsningsavgörande och dop.

Dröm om kung
Sanna föddes således i en islamsk familj i den iranska huvudstaden, där livet i stor utsträckning präglades av lagens tunga verklighet. I denna tillvaro förväntades hon bli en rättrogen medborgare med ansvar att föra arvet vidare. I samband med en svår sjukdom var Sanna med om en upplevelse, som senare skulle framstå som något av en pusselbit i hennes andliga sökande.
I drömmen såg femåringen en man i kungamantel stå vid hennes bädd, en vacker gestalt, som tog hennes hand och utstrålade kärlek och vänlighet.
Efter detta började hennes tillfrisknande och när det så småningom blev tid för skolgång blev Sanna en av de duktigaste i klassen.

Pionjär som befäl
Hon klarade gymnasiet med bravur och samtidigt som det iranska samhället, i slutet av 1960-talet, fick en positivare kvinnosyn, bestämde hon sig för att söka till den tuffa polishögskolan.
Alla avklarade tester gjorde henne väl kvalificerad, och såväl fysisk som psykisk styrka kom väl till pass i den hårda träning som bedrevs från fem på morgonen till nio på kvällen! Utbildningen handlade även om juridik och en rad andra teoretiska ämnen. Stort var det förstås sedan när Sanna blev ett av Irans första kvinnliga polisbefäl.
Efter en tid fick Sanna i uppdrag att resa till Washington i USA för att studera datakunskap och det ser hon i dag som ett led i Guds planer för hennes framtid.
Här fick hon nämligen tillfälle att söka efter ”mannen i kungamantel”, som visat sig för henne vid sjuksängen och som hon för övrigt fått besök av i drömmen, även i tonåren.

Sökte Gud
Sannas andliga längtan och hunger drev henne till besök i en katolsk kyrka, där hon hoppades få svar på många av sina frågor. Alltid hade hon fått höra att Mohammed är för muslimer och Jesus för kristna.
Söndag efter söndag intog hon sin plats på sista bänken för att få veta sanningen och utan rädsla för att bli igenkänd som muslim. Men trots att hon grät av förtvivlan var det ingen som förstod eller frågade varför.
Det var först sedan hon återvänt till Teheran, som hennes andliga hunger skulle komma att bli mättad. Äntligen blev det klart för henne att Jesus är till inte enbart för kristna, utan även för muslimer och alla andra.

Hemlig kyrka
Tillbaka i Teheran brann Sanna av längtan att bli ett Guds barn. Av sin privatchaufför fick hon tips om en mer eller mindre hemlig ”huskyrka” med det, för henne, främmande namnet Filadelfia.
Här fick hon veta att ”mannen i kungamanteln” var till även för henne och här fick hon bli frälst och fri.
Sanna engagerade sig sedan helhjärtat i församlingen och blev även ledare för en husgrupp, samtidigt som hon längtade efter mer i sitt andliga liv.

Slöja eller arbete
Förhållandena i Iran skärptes dock och nu började det bli farligt för polisofficeren att vara en kristen.
Slöja och andra restriktioner i klädseln blev ett måste, men Sanna, som upplevt att hon blivit fri, vägrade och fick erfara följderna.
Hon åtalades och förhördes och ställdes inför valet: Antingen har du att acceptera fängelsestraff eller att lämna din befattning utan rätt till någon ersättning!
Sanna valde att lämna sin position och bestämde sig för att istället ägna ännu mer tid åt arbetet inom församlingen, som kunde dra nytta av hennes erfarenhet av hur det polisiära arbetet och förföljelsen bedrevs.

Hängdes på öppen gata
Läget för de kristna försämrades undan för undan och en dag slog myndigheterna till. Det resulterande i att pastorn i församlingen greps och hängdes på öppen gata.
Nu förstod Sanna att det var hög tid att fly och som genom Guds ledning lyckades hon, med familjen, att ta sig till Sverige.
– Vi hade det materiellt bra i Teheran, med goda inkomster, bra boende och ett sommarhus vid Kaspiska havet. Allt fick vi lämna, men vad betyder det i jämförelse med att ha hittat den verkliga ”pärlan”, alltså frälsningen och tryggheten hos Jesus, konstaterar Sanna Mansouri.

Muslimer kommer till tro
– Det är så fantastiskt att det finns nåd för alla och att vi inte behöver leva under lagen, säger Sanna vidare och berättar att hon i sin pastorstjänst på västkusten får vara med om att leda många muslimer till tro på Jesus.
Till Teheran skulle hon vilja åka för att bland annat hälsa på sin, till åren komna, mor. Men det bedömer hon som allt för farligt och Sanna får således nöja sig med att hålla kontakten på andra sätt.
På olika vägar håller hon sig underrättad även om det andliga läget i hemlandet och gläds över rapporter om framgångar för evangeliet, den strängt övervakande regimen till trots.

Text & Foto: Lars Samuelsohn.

Källa: Jesus.se