Om evighetsallvaret Det är något som vi behöver ständigt påminnas om.

Ta del av vad en av de största förkunnarna undervisar om detta.

 

Martyn Lloyd-Jones var pastor under nästan 30 år i Westminister Chapel i London. Han betraktas som en av de största kristna förkunnarna och man benämnde honom för århundradets predikant under 1900-talet.

Han undervisade I tolv år över Romarbrevets innehåll och under sex år undervisade han över Efesiebrevet. Dessa bibelstudier höll han på fredagskvällar och hans predikningar på söndagarna fyllde ofta hela den stora kyrkan med 2500 sittplatser så att man fick leta efter lediga platser.

Hans böcker har blivit spridda och lästa av stora skaror världen över i mer än 50 länder. På denna länk kan Du läsa mer om Martyn Lloyd-Jones: Martyn Lloyd-Jones – Wikipedia

På denna länk kan man ta del av hans förkunnelse – över 1600 predikningar. Listen to Martyn Lloyd-Jones Sermons (mljtrust.org)

Vi skall här ta del av ett avsnitt från Lloyd-Jones bok över Romarbrevet och hans utläggning av Rom. 2:6-20: ”Berättelsen i Lukas kapitel sexton berättar för oss exakt vad ångest betyder. Den rike mannen vaknar upp i helvetet, i plågan av lågor och vädjar till Abraham att sända ner Lasarus för att lindra honom – ‘Denna plåga’, säger han, ‘som jag uthärdar!’ Det är vår Herre som talade dessa ord – inte jag! Och sedan talar han om den plats där ‘det skall vara gråt och gnissel av tänder´. [Matt. 8:12.].

-Det är ångest. “Intensivt lidande i ande, och i sinne och i hjärta – oändlig, evig ånger; en insikt om din dårskap när det är för sent! Och att uthärda det är ångest! Vedermödor och ångest!

Det är inte livet, eller hur? Men det är existens, och vad aposteln säger är att den rättfärdige fortsätter i ett evigt liv, men dessa går vidare till en existens av denna typ, och som evigt liv är evigt, så är detta evigt.

Om Bibeln inte lärde ut detta. Skulle inte jag våga yttra det! Jag vet att varje naturlig människa i världen hatar och avskyr denna undervisning. Jag vet att det finns tusentals som inte går till platser för tillbedjan på grund av denna undervisning. De är stridslystna och jag skulle inte våga hävda det om det inte var här i Skrifterna från Guds Sons läppar, inkarnation av Guds kärlek.

“Gråt och tandagnisslan”. Den rike mannen kastas ner i lågan och i plågan. Ja, Bibeln lär detta, det kommer att hända. Det finns inte ett ord i Bibeln om en andra chans. Vad Paulus lär här är att vi kommer att dömas efter våra gärningar – gärningarna som vi gör här och nu. Det är vad du och jag gör i det här livet och i den här världen som bestämmer vår eviga bestämmelse.

Det finns ingen undervisning om en andra chans, en andra möjlighet, i Skrifterna. Aposteln säger inte heller här att det bara är kommer att vara under en begränsad tid – att de kommer att ha vedermödor och ångest kanske i ett år eller två, eller kanske i ett sekel eller två, kanske i ett årtusende eller två, och då kommer de att förintas – det finns inget villkorad odödlighet i Nya testamentet.

Han säger bara det om en grupp att gå till evigt och evinnerligt liv, dessa andra går till vedermödor och ångest – de kommer att existera i det tillståndet. Och han föreslår inget slut på det, inte heller Skriften någon annanstans ‘evig förstörelse’, som vi just har sett i 2 Tess 1. (Tidigare i texten har han refererat till detta bibelsammanhang).

Där är det alltså; utan tvekan den mest högtidliga, mest betydelsefullt, det mest enorma som män och kvinnor kan någonsin överväganden det är vad vi högtidligt får höra kommer att bli uppenbarad på den stora domens dag. Vi kommer alla att stå där skall vi alla dömas enligt våra gärningar, och vi skall alla gå till det ena eller det andra av de två ödena.

Söker du ära, ära och odödlighet? Kan du säga om dig själv att du tålmodigt fortsätter att göra gott, att din största önskan är det – kan du verkligen säga att du hungrar och törstar efter rättfärdighet?

Om du har det så, försäkrar jag du att domen du kommer att höra kommer att vara ‘evigt liv’. Men om inte det återstår inget annat än den andra, hemska, respektingivande bilden.

Låt oss inte bara tänka på oss själva, låt oss tänka på myllrande massor runt omkring oss i världen, som är stridslystna och lyder inte sanningen, utan lyder orättfärdighet.

Låt oss inse deras öde. Det kommer att föra hem till oss vårt ansvar för dem det är det som leder oss till bön, bedja om väckelse, Guds kraft, som leder oss till att tala till dem, att göra allt vi kan för att upplysa dem, så som Gud gör det möjligt för oss. Låt oss därför tänka djupt och oavbrutet över dessa ting.” Slut citat.

Vi skulle inte heller, som Lloyd- Jones säger, förkunna något annat än det som Frälsaren Jesus säger. Vi behöver påminnas om allvaret av att gå förlorade, dels för att människor skall inse nödvändigheten av frälsningen, dels för att vi som kristna inte lever ett slarvigt liv där vi tillåter oss att synda och tror att det skall ordna sig till slut ändå.

Nu är tid för omvändelse och helgelse för att vi skall vara redo att gå in i evigheten!

Holger Nilsson

Källa: flammor.com