Sexton änglar bevakade bilen som svar på bön

Under det det blodiga Mau Mau – upproret i Kenya 1960 färdades missionärerna Matt och Laura Higgens mot Nairobi genom Mau Maus område där både kenyaner och missionärer hade blivit dödade. Omkring 3 mil utanför Nairobi stannade deras Land Rover. De försökte laga den i mörkret utan att lyckas. De tillbringade hela tiden natten i bilen under tiden de gång på gång citerade Psaltaren 4:9 ”Jag lägger mig ner i frid och sover. Du, Herre, låter mig bo i trygghet.”

På morgonen lyckades de reparera bilen och kunde fortsätta. Några veckor skulle de återvända till USA på ledighet. Det berättade att kvällen innan de lämnade Kenya så hade en pastor från en närliggande kyrka besökt dem. Han berättade att en medlem från Mau Mau hade bekänt att han och tre andra män hade krupit upp mot bilen för att döda paret Higgens, men när de såg sexton män stå runt bilen hade de blivit rädda och skyndat sig därifrån.
”Sexton män?” sa Matt Higgens. ”Jag har ingen aning om vad du menar!”

När de var på ledighet i USA så träffade de en vän, Clay Brent, som frågade Matt och Laura om de hade befunnit sig i någon fara nyligen. ”Varför frågar du”, undrade de. Då talade Clay Brent om att den 23 Mars hade Gud lagt en tung bönebörda på hans hjärta och tankar för Matt och Laura Higgens. Han hade kallat samman männen i kyrkan och sexton stycken kom tillsammans och bad till dess att de upplevde att bördan försvann.

Källa: Touch the World through Prayer